Glas

Nieuws

Milieudruk Nederlandse tomaat lager dan concurrent

De Nederlandse tomaat wordt met minder milieudruk geproduceerd dan Franse, Spaanse of Italiaanse.

Het milieuadviesbureau Blonk keek naar landgebruik, CO2-emissie en stikstof en fosfaatsurplus van de verschillende teeltvormen. Kassen blijken dan goed te scoren, zonder het gebruik van water mee te nemen in het onderzoek.

Energieverbruik

Nederlandse tomaten hebben een gemiddelde emissie van broeikasgassen. Het energieverbruik is hoog, maar Blonk heeft electriciteitsproductie afgetrokken van het gasverbruik. Ook de hoge productie per meter in vergelijking met bijvoorbeeld Italiaanse open grond tomaten speelt een rol in de gemiddelde footprint van Nederlandse tomaten. Spaanse tomaten scoren iets lager, maar het verschil is klein (0,66 kilo CO2 per kilo verse tomaat versus 0,61 kilo CO2 per kilo verse tomaat uit Spanje).

Energieverbruik voor Franse vers-tomaten zijn gemiddeld ook hoog, dat komt voornamelijk door het deel verstomaten dat gekweekt is in kassen en tunnels. Maar in tegenstelling tot in Nederland is energieverbruik voornamelijk in de vorm van elektriciteit.

Tomatentype

Zelf zegt Blonk dat het onderzoek is uitgevoerd op bestaande literatuurbronnen en dat de conclusies zacht zijn. Zo is de productiewaarde voor tomaten afgeleid van EU-prijsgegevens van verschillende landen, maar is het tomatentype hieraan niet gekoppeld. Ook het niet meenemen van watergebruik is opmerkelijk in dit onderzoek. Het zou naar verwachting de Nederlandse toppositie versterken. Het lijkt in dit onderzoek om zomerteelten te gaan en niet om belichting.

Geen gevolg aan uitkomst

Blonk voert ook het onderzoek uit naar milieudruk van groente en fruit in de Groente en Fruit Kalender van Milieu Centraal. Daarin krijgen Nederlandse tomaten vaak een score B, terwijl Spaans product (in de randen van het Nederlandse seizoen) beter scoren in dit consumentadvies. Dit onderzoek naar tomaat wordt niet meegenomen in de Groente Fruit Kalender, laat Blonk weten en verwijst naar Milieu Centraal.

Of registreer je om te kunnen reageren.