6% loonsverhoging in cao Open Teelten

02-11-2017 | Laatste update op 14-09 | |
Screenshot van cao Open Teelten op fnv.nl
Screenshot van cao Open Teelten op fnv.nl

De werkgevers en vakbonden zijn een loonsverhoging van opgeteld 6% en de invoering van een seniorenregeling overeengekomen voor de nieuwe cao Open Teelten.

In de nieuwe cao wordt een vernieuwde arbeidstijdenregeling opgenomen, met daarin een standaardregeling en een jaarurenmodel. Deze regeling komt in de plaats van de vier huidige regelingen die de cao kent. De regeling Seizoenarbeid wordt door partijen op korte termijn geëvalueerd en als het nodig is gemoderniseerd.

De seniorenregeling is voor werknemers vanaf 60 jaar met als uitgangspunt 80% werken, 90% loon en 90% pensioenopbouw. Dit is een premievrije regeling voor werknemers. De werkgever wordt gecompenseerd voor de 10% loonkosten.

Loonsverhoging geldt voor 35 maanden

De loonsverhoging (3% per 1 januari 2018 en 3% per 1 januari 2019) geldt voor 35 maanden. De nieuwe cao loopt tot en met 29 februari 2020.

Het onderhandelingsresultaat wordt nu voorgelegd aan de leden. Als zij de hamer erop slaan, wordt de cao voor algemeen verbindendverklaring voorgelegd aan de minister van SZW.

Vos
Petra Vos redacteur vollegrondsgroenten
Meer over


Beheer