Doorgaan naar artikel

‘5 tot 10 telers voor proef cannabis’

De commissie Knottnerus adviseert een gesloten keten voor cannabis op te bouwen rond 5 tot 10 telers.

Over de precieze teeltomstandigheden (kas of indoorfarming) doet de commissie onder leiding van hoogleraar Andre Knottnerus geen uitspraak. In Nederland wordt al cannabis geteeld voor medicinaal gebruik in een gesloten teeltruimte. Ook gangbare teeltbedrijven hebben belangstelling voor deze potentieel interessante teelt die – als het aan de commissie ligt – in aanzienlijk meer dan zes gemeentes wordt gehouden.

Samenwerking met illegale telers

In een proef van 4 jaar wil het kabinet onderzoeken of legale teelt en levering aan erkende coffeshops de criminaliteit rond softdrugsproductie vermindert. Nu mogen coffeeshops verkopen, maar is het illegaal om te produceren en te leveren aan coffeeshops. De proef moet ook de mogelijkheid bieden voor illegale telers om uit de criminaliteit te stappen en als adviseur voor specifieke soorten op te gaan treden.

Niet teveel telers toelaten

In het rapport geeft de commissie eisen waaraan een teler moet voldoen om verantwoord en veilig te produceren. Zo moet het telen, drogen en verpakken zoveel mogelijk op één locatie plaats vinden.

De commissie beveelt aan om meer dan één teler aan het experiment te laten deelnemen, om een monopoliepositie te voorkomen en de kans op voldoende variatie en continuïteit te vergroten. Tegelijkertijd raadt de commissie aan om in het experiment niet met een groot aantal telers samen te werken. Dit vergroot de complexiteit in het experiment en het risico dat het niet lukt om de keten gesloten te houden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin