Doorgaan naar artikel

489 initiatieven bij SDE+

Voor dit jaar zijn er 489 nieuwe initiatieven ingediend bij de stimuleringsregeling voor de productie van duurzame energie (SDE+).

Dat meldt het ministerie van ELI. De regeling ging op 13 maart open. Er zijn 353 aanvragen voor zonne-energieprojecten. Daarnaast is er veel animo voor mestvergisting en aardwarmte, blijkt uit navraag bij het ministerie van ELI. Er zijn zeven aanvragen voor projecten voor duurzame gaswinning door middel van vergisting, waarvan één allesvergister en de rest co-vergisting (100). Eén initiatief betreft duurzame elektriciteit.

Dit jaar komen voor het eerst ook warmteprojecten in aanmerking. Dit zijn overwegend initiatieven voor co-vergisting en geothermie (28). Vorig jaar was het aantal aanvragen voor winning van groen gas nog heel groot. Nu richten vergisters zich meer op warmte.

De in totaal 489 aanvragen zijn goed voor een subsidie van twee miljard euro. Het beschikbare budget is 1,7 miljard euro. Agentschap NL dat de organisatie van de SDE+ uitvoert, gaat de ingediende projecten beoordelen om vast te stellen of aan alle voorwaarden is voldaan. Dan zal ook blijken of met de aangevraagde projecten het beschikbare budget ook daadwerkelijk is overschreden. Over twee weken maken zij eerste selectie bekend.

De regeling is zo opgezet dat projecten voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag inschrijven. In 2012 krijgen producten voorrang als ze genoegen nemen met een subsidie van maximaal 7 eurocent/kWh voor elektriciteit, 48,3 eurocent/Nm3 voor groen gas en 19,4 euro/GJ voor warmte. Producenten krijgen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie.
De SDE+ regeling is zes weken later open gegaan dan was aangekondigd. Dit had te maken met de onduidelijkheden omtrent de MEP-vergisters.

Bron: Boerderij Vandaag – Auteur: Esther de Snoo

Share this

Afbeelding
Esther de Snoo

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin