40% GLB-geld naar klimaat

12-12-2019 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

40% van het Europese landbouwbudget moet bijdragen aan het klimaatbeleid. Dat wil de Europese Commissie.

Voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans presenteerden hun ‘Green Deal’, een ambitieus programma op het gebied van klimaat en duurzaamheid, woensdag 11 december in het Europees Parlement in Brussel. Doel is de CO2-uitstoot in 2030 minimaal 50% lager te hebben dan nu. In 2050 zou Europa het eerste klimaatneutrale continent moeten zijn. De omschakeling vraagt investeringen van € 1.000 miljard. Al met al moet de EU de wereldwijde standaard zetten voor duurzaamheid, aldus de Commissie.

Voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans tijdens de presentatie van hun ‘Green Deal’. - Foto: ANP

Voorzitter Ursula von der Leyen en vice-voorzitter Frans Timmermans tijdens de presentatie van hun ‘Green Deal’. – Foto: ANP

From farm to fork

De landbouw is een van de speerpunten, naast industrie en energie. Komend voorjaar komt de Europese Commissie met een programma ‘From farm to fork’ (van boerderij tot vork), een plan voor verduurzaming van de landbouw in de nieuwe begrotingsperiode 2021-2027. Dan worden de globalen doelen van nu concreter.

Totale verduurzaming van de voedselketen

Het gaat veel verder dan alleen klimaat. Het programma beoogt een totale verduurzaming van de voedselketen. De Commissie noemt precisielandbouw, vergroting van het areaal biologische landbouw, agroforestry en hogere normen voor dierenwelzijn als elementen van de landbouw waar ze naartoe wil. Daarnaast noemt ze CO2-opslag in de bodem en verminderde emissies als mogelijke elementen van de nieuwe landbouw. Daarbij moet het beleid zo zijn dat resultaat beloond wordt.

Positie boer in keten

De Commissie wil met wettelijke maatregelen het gebruik van chemische gewasbescherming, kunstmest en antibiotica verder terugdringen. Verder kondigt ze voorstellen aan om de positie van de boer in de keten te versterken, maar zegt nog niks over de inhoud van deze maatregelen, evenmin als bij de andere landbouwonderwerpen.

Hele voedselketen

De aandacht is niet alleen gericht op de primaire sector. De Commissie wil in de hele keten de emissies en verliezen verminderen en innovatie bevorderen en zo streven naar ‘een duurzame voedselconsumptie en betaalbaar gezond voedsel voor iedereen’.

Herziening landbouwbeleid vertraagd

De herziening van het landbouwbeleid is vertraagd en komt er niet eerder dan in 2022, aldus de Commissie. Eerder werd al bekend dat door de komst van de nieuwe commissie, met de Pool Janusz Wojciechowski op landbouw, dat proces vertraging heeft opgelopen. Er zijn nu onderhandelingen gaande over de meerjarenbegroting, waarbij geldkrapte een probleem is, onder meer als gevolg van de brexit.

Natura 2000

In maart volgt ook een plan voor de biodiversiteit. Een van de onderdelen daarvan is intensievere, grensoverschrijdende samenwerking tussen lidstaten bij het beheer van Natura 2000-gebieden. De uitstoot van broeikasgas is tussen 1990 en 2018 gedaald met 23% in de EU, terwijl de economie in die periode 61% groeide. Met het huidige beleid is de reductie in 2050 niet meer dan 60%. De Europese Commissie wil dat versnellen. De Europese leiders zullen donderdag 12 december op hun top in Brussel over de voorstellen praten. Tot nu toe weigeren Polen, Hongarije en Tsjechië zich vast te leggen op klimaatneutraliteit in 2050.

Oppewal
Johan Oppewal chef redactie ondernemen


Beheer