Doorgaan naar artikel

320 biologische bedrijven gestopt in 2020

Drie biologische bedrijven hebben in 2020 hun certificering verloren vanwege het niet voldoen aan de eisen. 317 bedrijven stopten zelf met biologische productie.

Dat blijkt uit het jaarverslag van Skal. Van één bedrijf is het bio-certificaat tijdelijk opgeschort. Daarnaast heeft Skal van 15 productpartijen de biostatus ontnomen, bijvoorbeeld omdat niet voldoende kon worden aangetoond dat het een bio-product betrof. Het aantal bedrijven dat is gedecertificeerd is daarmee gehalveerd ten opzichte van 2019.

5.936 inspecties door Skal

In totaal heeft Skal in 2020 5.936 inspecties uitgevoerd, 4.558 productregistraties beoordeeld en 440 meldingen van twijfel over een bio-product behandeld. Als gevolg van de coronacrisis zijn in 2020 447 (8%) biologische bedrijven niet bezocht voor de jaarlijkse inspectie.

In 2020 zijn 317 bedrijven, waarvan 77 landbouwbedrijven, gestopt moet biologische productie of handel- en verwerking van biologische producten, zij hebben hun Skal-registratie opgezegd. In 2019 waren dit nog 345 bedrijven.

In vier gevallen is bij de opzegging expliciet aangegeven dat dit een gevolg was van de corona-pandemie. In 35% van de gevallen treden bedrijven uit vanwege bedrijfsbeëindiging, samenvoeging of overname. In 29% van de gevallen stopt het landbouwbedrijf met de bio-activiteiten, bij 24% zijn er overige financiële overwegingen zoals faillissement of geen economische meerwaarde. In 12 (16%) gevallen is een landbouwbedrijf uitgetreden als gevolg van de kosten van certificatie.

Meer biologisch gecertificeerde bedrijven

Het totaal aantal biologisch gecertificeerde bedrijven is in 2020 met 2,5% (129) toegenomen naar in totaal 5.370 bedrijven. Het aantal bedrijven dat actief is in de verwerking en handel steeg met 2,8% naar 3.255. Het aantal primaire bedrijven steeg met 1,9% naar 2.115. Daarmee is de groei van het aantal gecertificeerde bedrijven gehalveerd ten opzichte van de groei in 2019.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin