Doorgaan naar artikel

3.700 reacties op internetconsultatie nitraatrichtlijn

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft ruim 3.700 reacties gekregen op de internetconsultatie van het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn. Dat is aanzienlijk meer dan doorgaans bij internetconsultaties. Vaak komen enkele tientallen of in bijzondere gevallen enkele honderden reacties binnen.

Belangstellenden konden tot en met maandag 18 oktober reageren op het conceptplan. De voorgenomen plannen hebben zeer grote gevolgen voor met name de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. In het voorstel wordt via voorschriften voor vanggewassen en rustgewassen ingegrepen in de bouwplannen. Daarnaast wil het ministerie langs alle waterlopen bufferstroken van 2 tot 5 meter aanleggen die niet bemest of gespoten mogen worden.

Belangenorganisaties vragen te reageren op maatregelenpakket

Belangenorganisaties riepen hun achterban op te reageren op de internetconsultatie. Het ministerie kreeg veel reacties die gebaseerd zijn op de modelbrieven die LTO, NAJK, Cumela, Avebe en Cosun opstelden. “De reacties worden de komende weken zorgvuldig gelezen. Vervolgens wordt beoordeeld of deze reacties aanleiding zijn om het maatregelenpakket aan te passen”, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Demissionair LNV-minister Carola Schouten heeft aangegeven open te staan voor alternatieve maatregelen, mits daarmee de doelen voor waterkwaliteit behaald worden en ze uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Actieprogramma ook basis voor derogatieaanvraag

In het 7e actieprogramma nitraatrichtlijn zijn maatregelen opgenomen voor de periode 2022-2025. Het definitieve plan moet voor 1 januari in Brussel worden ingediend.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin