Doorgaan naar artikel

Telers in de volle grond melden nog beperkte last te ondervinden van de droogte.

Regionale verschillen zijn groot. Toch gaan onkruidbeheersprogramma’s op de schop omdat bodemherbiciden onvoldoende hun werk kunnen doen als gevolg van te weinig vocht. Extra nadelen voor de tuinders zijn de hoge brandstof- en energieprijzen. Die maken het beregenen van de net gezaaide of geplante groenten kostbaar.

Dat het klimaat in Nederland steeds extremer wordt, staat voor veel onderzoekers en deskundigen als een paal boven water. Ons klimaat vertoont steeds meer extremen. Lange periodes van droogte komen vaker voor, net als erg natte periodes, terwijl over het algemeen wel net zoveel neerslag valt gedurende het jaar als in het verleden. Dit voorjaar tekent zich ook als erg droog. Samen met Rijkswaterstaat houden de waterschappen de hoeveelheid water die Nederland bij Lobith binnenkomt in de gaten. Op basis van berekeningen – neerslag minus verdamping – is het droogterecord van 1976 gebroken. Dat is juist in deze periode van het jaar erg zorgelijk omdat de groeifase van de gewassen nu aanbreekt.

De hamvraag is hoe tuinders in de toekomst kunnen inspelen op het toekomstscenario van de KNMI dat de winters natter worden, gevolgd door een langdurige droogteperiode. Het waterbeleid in Nederland is er van oudsher immers volledig op gericht om water af te voeren. 90 procent van het water dat Nederland binnenstroomt, wordt direct afgevoerd naar de Noordzee. De langdurige droogteperiode die ons te wachten staat, vraagt om een andere benadering en een omslag in denken.

De landbouwgronden worden bij wateroverlast gebruikt als afvoerputje om bebouwde delen van Nederland te behoeden voor wateroverlast. Het zou echter op zijn plaats zijn als de boeren en tuinders ook in tijde van droogte hoger op de prioriteitenlijst van de beleidsmakers en waterschappen komen te staan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin