Doorgaan naar artikel

28% minder oogstpersoneel in Duitsland

Wel opgeploegd, maar de folie is onder het groene doek blijven liggen... - Foto: Stan Verstegen

Wel opgeploegd, maar de folie is onder het groene doek blijven liggen... - Foto: Stan Verstegen

Uit een enquête onder asperge- en zachtfruittelers blijkt een personeelstekort van gemiddeld 28%.

De enquête is uitgevoerd door het ‘Netzwerk der Spargel- und Beerenanbauer’ onder 381 asperge- en zachtfruitbedrijven. Uit de resultaten blijkt dat de bedrijven gemiddeld 28% van hun benodigde oogstpersoneel tekort kwamen.

Een vijfde van de bedrijven moest het met de helft of minder dan de helft zien te stellen. Op 61% van de bedrijven is Duits oogstpersoneel te hulp geschoten. Op ongeveer de helft van de bedrijven was dat goed voor 27% van de benodigde arbeidskrachten, over alle bedrijven bekeken gaat het om ongeveer 17%, blijkt uit het bericht op Gemüse-online.

Voortijdige beëindiging werkzaamheden

Bij het Duitse personeel ging het om scholieren, studenten en zzp’ers. Zo’n 82% van de bedrijven moest personeel afwijzen, hoofdzakelijk omdat ze te weinig uren of dagen beschikbaar waren. Soms was het aanbod groter dan de vraag. Krap een kwart van het personeel bleef ook daadwerkelijk de vooraf afgesproken periode aan het werk. Een ander kwart hield het dag tot een week vol. In totaal gaven 225 bedrijven aan dat gemiddeld 43% van hun Duitse personeel het voortijdig voor gezien hield.

Redenen stoppen

Als redenen voor het voortijdig stoppen worden genoemd het weer kunnen oppakken van hun eigen werkzaamheden (zzp’ers) of studie. Daarnaast worden de zwaarte van het werk of lichamelijke ongemakken als argumenten genoemd om te stoppen.

Extra gemaakte kosten

Het invliegen van oogstpersoneel uit Oost-Europa kostte de Duitse telers gemiddeld € 234 per persoon. Getroffen maatregelen ter bescherming van het personeel, veiligheidskleding en desinfectiemiddelen en dergelijke worden op € 142 gesteld. Vanwege de richtlijnen voor een halve bezetting van de woonruimten en het beschikbaar moeten zijn van een quarantaineruimte, worden nog eens € 504 per persoon aan extra kosten genoemd. In totaal is dat € 880 per persoon.

Beheer
WP Admin