25% groene toelatingen in 2018

23-01-2019 | Laatste update op 08-06 | |
Foto: Galama Media
Foto: Galama Media

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft in 2018 29 groene middelen toegelaten, op een totaal van 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen. Dit is flink meer dan 10 jaar geleden.

In het merendeel van deze groene middelen is de werkzame stof een plantenextract, signaalstof (feromoon) of micro-organisme zoals een bacterie, virus of schimmel. Onder de 29 groene middelen zijn 8 middelen op basis van een laag-risicostof. 13 middelen hebben als basis een werkzame stof die is aangemerkt als potentieel laag-risico en die bij een volgende herbeoordeling waarschijnlijk als laag-risico wordt gekwalificeerd, en 8 middelen met een geringe impact op mens, dier en milieu die niet volledig voldoen aan de laag-risicocriteria, zoals azijnzuur.

196 besluiten over gewasbeschermingsmiddelen

In totaal nam het College in 2018 196 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 70 voor biociden. Er werden 120 gewasbeschermingsmiddelen toegelaten en 150 biociden. Deze besluiten gaan over meerdere toepassingen van een middel. Van de aangevraagde toepassingen voor gewasbeschermingsmiddelen liet het Ctgb 88% toe en van de aangevraagde toepassingen voor biociden 87%. Respectievelijk 12 en 13% van de aangevraagde toepassingen werd afgewezen of teruggetrokken door de aanvrager vanwege door het Ctgb geconstateerde risico’s. Bij 69 en 46% zijn voor het besluit nog voorschriften aangescherpt, zodat consumenten en ook telers erop kunnen vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken – bij gebruik volgens voorschrift – veilig zijn.

Tholhuijsen
Leo Tholhuijsen redacteur akkerbouw
Meer over


Beheer