Doorgaan naar artikel

‘2020, een spannend jaar qua belastingen’

2020 wordt een spannend jaar, belastingtechnisch gezien. Ook voor de agrarische sector.

Er spelen tal van zaken die de sector aangaan. Ik licht er drie toe.

Proefprocedures over aanhorigheden in eindfase

Ten eerste de proefprocedures over aanhorigheden. Deze zitten in de eindfase en de verwachting is dat de Hoge Raad in 2020 haar eindoordeel geeft. De aan de rechters voorgelegde vraag is of sleufsilo’s, mestplaten, erfverharding et cetera aanhorig zijn aan de stal die in de buurt staat. Als dat het geval is, dan moeten ze in de boekhouding bij de stal geteld worden. Met als gevolg dat afschrijving ten laste van de winst vaak niet meer kan omdat bedrijfsgebouwen maar tot (50%) van de woz-waarde kunnen worden afgeschreven. De lagere rechters hebben allemaal de Belastingdienst in het gelijk gesteld maar het laatste woord is aan de Hoge Raad.

Belastingheffing over privévermogen

Ten tweede box 3 en verpachte grond. De belastingheffing in box 3 over privévermogen ligt al jaren onder vuur. De heffing is vaak veel hoger dan het rendement dat het vermogen oplevert. Dat geldt voor spaargeld maar zeker ook voor verpachte landbouwgrond. In veel gevallen is de jaarlijkse belastingheffing hoger dan de pacht die ontvangen wordt. Het is maar zeer de vraag of dit door de (Europese) rechter wordt toegestaan. Er zijn inmiddels een aantal proefprocedures opgestart of deze heffing voor verpachters van landbouwgrond door de beugel kan. Voor de verpachters is het dus zaak om de procedures te volgen en eigen rechten veilig te stellen.

Opfokkosten jongvee

Ten derde de btw in de opfokkosten van jongvee. De Hoge Raad heeft medio 2019 gezegd dat ook de btw in opfokkosten van jongvee herzien mag worden. Dit is met name van belang voor al die boeren die sinds 1 januari 2018 verplicht meedoen met de ‘normale’ btw-regeling. Veel ondernemers hebben nog geen btw op de opfokkosten teruggevraagd. Op dit moment (jaarwisseling 2019/2020) wordt er op het ministerie ‘gebroed’ op een praktische regeling om alsnog recht te doen aan de uitspraak van de Hoge Raad. Hopelijk komt deze er snel en kan een ‘btw-meevaller’ in de loop van 2020 in de boeken geschreven kan worden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin