Doorgaan naar artikel

20% van glasgroentebedrijven heeft opvolger

In de voedingstuinbouw is het percentage bedrijven met opvolger laag, met 20%, 27% en 33% voor glasgroente, vollegrondsgroente en fruit.

Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder. Meer dan de helft van de bedrijven (27.000) heeft zo’n bedrijfshoofd op leeftijd.

Het is een herhaling van onderzoek uit 2016. Toen lag het percentage bedrijven zonder opvolgers op een vergelijkbaar niveau . Sinds dat jaar is het beeld dus niet verbeterd, terwijl wel veel bedrijven gestopt zijn.

Vaker opvolger in Veehouderij

Van alle Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft 59% geen opvolger. In 2008 lag dat percentage overigens op 71, maar sindsdien zijn veel bedrijven gestopt, wat de daling dus mogelijk verklaart. Veehouderijbedrijven kennen het vaakst een opvolger. Zo is bij twee derde van de melkveebedrijven een opvolger aanwezig.

Van de bedrijven in de voedingstuinbouw is het fruitbedrijf het vaakst (33%) voorzien van een opvolger, maar de animo is bij veehouderijbedrijven dus veel groter. Bij vollegrondsgroenteteelt daalde het percentage licht van 28 (2016) naar 27% in 2020.

Overnamemodellen

Van de voedingstuinbouwbedrijven is overname in de glasgroente doorgaans lastiger omdat het gepaard gaat met veel investeringen in vernieuwing en uitbreiding. Daarom wordt steeds vaker gekeken naar modellen om deze bedrijven bij telersverenigingen te betrekken, zoals bij Prominent.

Om bedrijfsovername te stimuleren, pleit de jonge boerenorganisatie NAJK voor een Kenniscentrum Bedrijfsovername, naast de matchmaking die wordt gedaan in Boer zoekt Boer.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin