150 scholingsvouchers voor werknemers open teelten

24-01-2017 | Laatste update op 02-06 | |
Foto: Colland Arbeidsmarkt
Foto: Colland Arbeidsmarkt

Speciaal voor werknemers in de sector open teelten stelt het fonds Colland Arbeidsmarkt 150 scholingsvouchers beschikbaar ter waarde van €1.500. Werknemers kunnen van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 zelf één van deze scholingsvouchers online aanvragen.

Een scholingsvoucher is een financiële vergoeding voor een cursus of opleiding die een werknemer naast het werk kan volgen. Deze cursus of opleiding is gericht op ontwikkeling binnen het huidige werkgebied, maar eventueel ook daarbuiten. Zolang de cursus of opleiding maar arbeidsgericht is. Kost een cursus minder dan het scholingsbudget van €1.500, dan kan het resterende bedrag worden besteed aan een volgende cursus.

Voorwaarden deelname

De voorwaarden zijn te vinden op de website collandarbeidsmarkt.nl. Daar is ook te vinden hoe een scholingsvoucher kan worden aangevraagd. Een van de voorwaarden is dat de werknemer zelf de scholingsvoucher aanvraagt en niet de werkgever.

Breder inzetbare werknemers

Het doel van de scholingsvouchers is het breed inzetbaar maken van werknemers in de sector open teelten (landbouw, tuinbouw, bloembollen en boomteelt). Dit houdt in dat de werknemer naast zijn huidige werk ook ander werk kan doen. Door het verbreden van de inzetbaarheid kan een werknemer makkelijker op andere plekken of in andere functies werken.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur
Meer over


Beheer