15 tuinders emigreerden in 5 jaar

13-02-2017 | Laatste update op 25-07 | |
Foto: MKB Servicedesk
Foto: MKB Servicedesk

Circa 15 tuinders zijn volgens cijfers van statistiekbureau CBS in de laatste vijf jaar geëmigreerd.

Het CBS houdt bij welke bedrijven verkocht worden voor emigratiedoeleinden. Het gaat dus niet om bedrijven die een tweede vestiging in het buitenland openden. Waar de tuinders heen gingen is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk welke teelt zij verplaatsten naar het buitenland. Zij vormen onderdeel van een groep van in totaal 100 geëmigreerde boeren en tuinders.

Vooral naar Duitsland

Van dat aantal geëmigreerde boeren en tuinders vertrokken er 25 naar Duitsland. Een gedeelde tweede plaats is er voor België en Canada, die beide 15 Nederlandse boeren binnenkregen.

Op een vierde plek staan Denemarken, Frankrijk, de VS, Australië en Polen met 5 geëmigreerde Nederlandse boeren. Het CBS rondt in de emigratiecijfers om onduidelijke redenen het absolute aantal af op vijftallen.

Meeste veehouders

Het totale aantal van 100 komt neer op 1,5% van het totale aantal boeren. Van de boeren die vertrokken hadden er 55 een veebedrijf, 25 een akkerbouwbedrijf en dus 15 een tuinbouwbedrijf.

De meest boeren vertrokken uit Noord-Brabant (20) en Gelderland (15), gevolgd door Groningen, Zeeland, Overijssel en Noord-Holland.

Mede-auteur: Wim Esselink (Boerderij)

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer