Doorgaan naar artikel

100-jarig KCB laat ook tanden zien

Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) viert dit jaar zijn 100-jarig bestaan. Het grillige brexit-dossier raakte de organisatie in 2023. Dertig bedrijven kwamen voor het tuchtrecht.

In 2023 stuurde KCB vijf waarschuwingsbrieven naar partijen die kwaliteitsvoorschriften hadden overtreden. Dat staat in het jaarverslag over 2023. In dertig gevallen (33 in 2022) was de overtreding groter en werd deze voorgelegd aan het tuchtgerecht. Bij één zaak werd KCB deels in het ongelijk gesteld. Dat ging om verpakkingswerkzaamheden waarbij de aanduidingsvoorschriften niet waren nageleefd. Het KCB had zowel tegen de verpakker als tegen de opdrachtgever een tuchtzaak gestart. Het KCB was namelijk van mening dat ook de opdrachtgever een overtreding had begaan door onvoldoende zorgvuldig te zijn geweest bij het geven van de opdracht. Bij de uitspraak bleek dat laatste niet bewezen.

Krimp organisatie door brexit

KCB heeft in 2023 een regeling ingevoerd om oudere medewerkers vervroegd te laten uittreden. De capaciteit bij KCB was te groot door uitstel van brexit. Opvallend is dat KCB dit jaar strikter omgaat met inspectie-afspraken omdat ze door brexit veel taken op zich afkrijgt. Zo wordt de inspectie afgebroken als de exportpartij niet klaar staat. Medewerkers van KCB kregen in 2023 een weerbaarheidstraining, onder meer bedoeld voor de-escalatie.

KCB evalueerde afgelopen jaren haar zelfkeursysteem Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK) en wil telersverenigingen meer ruimte geven voor afwijkingen en fouten. Nu krijgen grote telersverenigingen te snel te maken met handhaving doordat ze grotere volumes verhandelen.

In 2023 voerde KCB 140.965 inspecties uit op exportpartijen (sierteelt en groente en fruit). Op kwaliteit daalde het aantal afkeuringen bij export en import. Voor fytosanitaire zaken kwamen meer afkeuringen voor bij export en import.

KCB houdt ook toezicht op beschermde oorsprongsbenamingen, producten uit een beschermde streek. Voor Brabantse Wal Asperge en Westlandse druif bijvoorbeeld. In asperges deed het drie controles en drie nacontroles, blijkt uit de gegevens.

Winst lager door minder brexit-subsidie

Afgelopen jaar werd een positief resultaat voor belastingen behaald van € 228.129. Dat was in 2022 nog € 3.483.844. De daling van de winst kwam onder meer door lagere subsidies vanwege minder Brexit-taken, maar ook bijvoorbeeld hogere energielasten op de kantoren. Door de uitschieter in de winst in 2022 is het eigen vermogen wel ruim € 12,2 miljoen, met een solvabiliteit van 72,7 procent.

De KCB bestaat dit jaar 100 jaar. Met vernieuwingen in zelfkeur, maar ook de samenwerkingsovereenkomst met plantaardige keuringsdiensten wil de organisatie toekomstbestendig opereren. De buitendienst bestaat nu uit zeven teams die werken vanuit vier rayonkantoren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin