Doorgaan naar artikel

‘100% biologisch voedsel is utopie’

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Het is een utopie om de wereld te voeden met biologisch voedsel. Realisten wisten dit al langer; wetenschappers hebben het nu onder FAO-vlag met cijfers gestaafd.

In het vakblad Nature Communications wordt zelfs gesteld dat 100% biologische landbouw ten koste gaat van natuur en tropisch regenwoud. Dit komt hard aan in biologische kringen.

De wetenschappers onder leiding van de Zwitser Adrian Müller gaan in hun berekeningen uit van 9 miljard mensen in 2050. Om al die monden te voeden moet de huidige productie met de helft stijgen. Dit is nu al een serieuze opgave. Verandering van klimaat trekt een serieuze wissel op de productie. Nieuwe, moderne technieken zijn nodig om gewassen aan te passen aan de veranderende omstandigheden.

‘De suggestie om de veestapel in te krimpen is niet realistisch’

Met de toenemende welvaart stijgt ook de vraag naar vlees en eieren. Een hogere dierlijke productie kost extra areaal. De suggestie om de veestapel in te krimpen is niet realistisch. Dit geldt ook voor het idee dat voedselverliezen (tijdens oogst, transport of bewaring) tot nul kunnen worden teruggebracht.

Een zekere bulkproductie blijft noodzakelijk om de wereldbevolking te voeden. ‘Bulk’ heeft voor sommigen een negatieve associatie, maar staat voor efficiënte benutting van arbeid, kapitaal en grondstoffen. Dit alles kan binnen de randvoorwaarden van duurzaamheid. Daarnaast is er volop ruimte voor nichesegmenten als biologisch.

Beheer
WP Admin