Doorgaan naar artikel

Zomer 2018: beregeningskosten en uitval zaaiprei

Dubbele kosten en 20% tot 30% lagere opbrengsten. Preitelers kijken met weinig plezier terug op zomer 2018.

Maatschap Wolters in Stramproy teelt 70 hectare prei. De meerkosten die het beregenen dit jaar vroeg, becijfert Theo Wolters op € 40.000 à 50.000. Daarmee komen de kosten dit jaar op het dubbele van wat normaal is. Sinds het nieuwe seizoen rond half juni startte, zit de productie gemiddeld 30% lager dan gebruikelijk.

Een ander preibedrijf spreekt van een productie in de herfstteelt van 45 à 50 ton per hectare, tegen 55 à 60 ton normaal. Henry Rombouts van adviesbureau Hortagri constateert 20% tot 25% lagere producties.

6e haspel is besteld

Op sommige bedrijven bleek de beregeningscapaciteit ook dit jaar te volstaan, maar veelal was dat krap aan. Zo ook bij Wolters, met voor prei 3 van de 5 haspels beschikbaar. Ook de aspergeteelt vroeg om beregeningscapaciteit. Er is al actie ondernomen, want een 6e haspel met bijbehorende pomp is besteld, goed voor een forse investering.

Ook een beregeningsinstallatie kopen? Bekijk het aanbod tweedehands installaties op Traktorpool.nl

Daarnaast investeert Wolters in de aanleg van nieuwe putten, omdat de capaciteit van de bestaande putten terugloopt. Wat er bij Wolters gebeurt, staat model voor de gevolgen van de omstandigheden dit jaar. Bij bedrijven die voldoende beregeningscapaciteit hebben, verandert er nagenoeg niets in de bedrijfsvoering. Waar de beregeningscapaciteit onvoldoende is gebleken, wordt daarin geïnvesteerd.


Dit moet je weten voordat je een waterput slaat

Veel uitval in gezaaide prei

Bij Wolters verandert er nog wel iets in de aanpak van de preiteelt. Met name de in mei ter plaatse gezaaide prei ondervond de gevolgen van de droogte en hitte. Omdat de bodemtemperatuur bij flinke zon op een nagenoeg kale grond kan oplopen tot wel 50 graden, gaat zaaiprei tot aan het 5e echte wortelstadium van de wortel en verbrandt. Dat heeft geleid tot veel uitval. Daarom zal hiervoor in de plaats in deze periode weer worden overgestapt op plantprei, met hogere kosten, maar met minder risico.
Lees verder onder de foto

Prei met dode punten. - Foto: Stan Verstegen

Prei met dode punten. – Foto: Stan Verstegen

Betere prijs op vrije markt

De prijsvorming op de vrije markt compenseert tot nog toe het verlies aan productie. Voor telers die alleen maar of hoofdzakelijk voor de vrije markt telen is dat natuurlijk prima. Wolters heeft redelijk veel prei vastgelegd op contract en dat is in deze situatie niet perse een voordeel.

Desondanks profiteren ze ook van de prijsvorming in de vrije handel. De afzetwijze is daarmee bepalend voor het al dan niet compenseren van het productieverlies.

Lees ook de marktanalyse: Aanbod prei ondergemiddeld, prijs herstelt

Dagelijks spuiten tegen trips

Naast het enorme werk dat het beregenen met zich meebracht, vormde trips dit jaar het belangrijkste probleem. Nog nooit was de druk zo groot als dit jaar, stelt Theo Wolters vast. Hij is in juli en augustus dagelijks in de weer geweest met de spuitmachine, ieder morgen tussen 3:30 en 7:00 uur, onder de meest optimale omstandigheden. Hij ziet deze inspanningen wel terug in een redelijk goed bestrijdingseffect.

Benevia goede aanwinst

In het spuitschema zat ook het nieuw toegelaten middel Benevia. Dat heeft Wolters laten spuiten, omdat hijzelf niet de benodigde apparatuur heeft.

De teler ziet het wel als een aanwinst vanwege het goede effect op trips, maar ook in het licht van afwisseling van middelengroepen en de beperking aan het aantal keren dat sommige middelen mogen worden ingezet.

Zo doorstonden groentetelers Gerard Kouwenberg, André Slootmaker en Piet Sonneveld de zomer 2018

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin