Doorgaan naar artikel

Vragen LPF over plan vluchtelingen op tuinbouwgrond

In Westland liggen tuinbouwpercelen braak in afwachting op herstructurering

In Westland liggen tuinbouwpercelen braak in afwachting op herstructurering

LPF-Westland heeft schriftelijke vragen gesteld over mogelijke tijdelijke huisvesting van vluchtelingen en starters op tuinbouwgrond in twee kernen van de gemeente.

De partij heeft signalen gekregen dat daartoe plannen bestaan van de gemeente. Op 2 locaties zou de gemeente tuinbouwgrond beschikbaar stellen om daar per perceel 50 huizen of woonunits te ontwikkelen. Per locatie moet er plaats komen voor 200 personen en per locatie moet er 25 procent van de tijdelijke woningen beschikbaar zijn voor Westlandse starters.

LPF wil van het college weten of hierover met buurtbewoners is gesproken. Ook vraagt de partij zich af hoe dat plan te rijmen is met het gemeentelijke beleid om strijdig gebruik van tuinbouwgrond aan banden te leggen. Nu zou de gemeente immers ook een glastuinbouwbestemming negeren voor de bouw van de tijdelijke woningen.

Westland kan niet reageren op de plannen, omdat het de schriftelijke vragen eerst moet beantwoorden.

Beheer
WP Admin