Voortzetting teeltseizoen Zilt Proefbedrijf onzeker

15-08-2019 | Laatste update op 15-08 | |
Foto: Theo Galama
Foto: Theo Galama

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van het faillissement van Zilt Proefbedrijf en Texel Saline zijn voor het lopende teeltseizoen.

“Bezien zal worden of het in het belang van de faillissementsboedels is om de lopende teelten af te ronden. Of er nog aan leveranciers kan worden geleverd, is nog niet duidelijk en deels ook afhankelijk van de vraag of teelten wel of niet worden voortgezet”, laat curator Bart Mekkelholt van Knuwer advocaten desgevraagd weten.

Doorstart

De komende periode zal worden bekeken of er mogelijkheden zijn voor een doorstart van het proefbedrijf voor zilte teelten. “Ook gezien de unieke kennispositie die er is, zou het goed zijn als er een doorstart komt zodat deze kennis behouden kan worden”, aldus Mekkelholt.

Het faillissement van het proefbedrijf voor zilte teelten is dinsdag uitgesproken door de rechtbank. De medewerkers zullen worden ontslagen, waarna het UWV op grond van de Loongarantieregeling de salarisverplichtingen zal overnemen. Overeenkomsten met afnemers zullen door het faillissement moeten worden beëindigd.

Onderzoeken afronden of overdragen

Welke gevolgen het faillissement heeft voor de lopende onderzoeken naar zouttollerante gewassen en zilte teelten is nog niet duidelijk. Er wordt nagegaan of het mogelijk is om lopende onderzoeken nog af te ronden of over te dragen. Dat geldt voor zowel de onderzoeken in Nederland als in het buitenland.

Een duidelijke oorzaak van het faillissement wordt nog niet genoemd. Wel blijkt uit de communicatie van de directeuren dat het bedrijf financieel al een aantal jaren in zwaar weer verkeerde. Uit de faillissementsaanvraag die is ingediend bij de rechtbank kan worden opgemaakt dat het in de afgelopen jaren nog niet is gelukt om de inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te krijgen.

Onder het faillissement vallen alle bedrijven die vallen onder Zilt Proefbedrijf en Texel Saline. Daar horen ook MarcFoods, Marc. Foods, Marc van Rijsselberghe All Natural Foods, Waddenwier en Texeltasties onder, net als Salt Farming Texel en Saline Faming. Marc van Rijsselberghe trad vorig jaar terug uit de directie van het bedrijf.

Onderzoek naar zouttolerantie landbouwgewassen

Het Zilt Proefbedrijf doet zo’n 10 jaar onderzoek naar de zouttolerantie van bestaande landbouwgewassen en wordt als belangrijke speler gezien voor de toekomst van de voedselproductie met het oog op de klimaatuitdagingen die er liggen.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer