Voedingscentrum moet meer duurzaam eten promoten

05-06-2020 | Laatste update op 19-09 | |
Voedingscentrum kan meer sturen op duurzame voeding, blijkt uit evaluatie. Foto: Roel Dijkstra.
Voedingscentrum kan meer sturen op duurzame voeding, blijkt uit evaluatie. Foto: Roel Dijkstra.

Het Voedingscentrum slaagt er in gezondheid en verspilling onder de aandacht te brengen, maar op duurzame voedingskeuzes kan het beter.

Dat is de uitkomst van de evaluatie van het Voedingscentrum. Vlak voor de evaluatie werd bekend dat Nederlandse gezinnen minder voeding verspillen. Dat wordt op het conto van het Voedingscentrum geschreven, dat met handige tools vooral de hoger opgeleiden en vrouwen weet te bereiken. Bij andere groepen is het bereik van het Voedingscentrum minder groot, blijkt uit de evaluatie in opdracht van het ministerie van LNV.

Voedingscentrum moet meer sturen op duurzaamheid

De onderzoekers concluderen na het raadplegen van externe deskundigen dat het Voedingscentrum een rol kan spelen om het begrip duurzame voeding verder uit te werken en af te bakenen. Het kan daarin in de toekomst meer sturen in haar campagnes.

Dat het centrum nu vooral op gezondheid stuurt in haar campagnes is ook het gevolg van de subsidie-inkomsten. Die zijn groter vanuit het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dan van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Onbespoten groente

Voor de evaluatie is een onderzoek gedaan onder consumenten over hun kennis van het Voedingscentrum en gezondheid en duurzaamheid. Mensen die het Voedingscentrum kennen, vinden vaker dat Hollandse spruitjes gezond zijn én duurzaam zijn. Dat geldt ook als ‘onbespoten groente en fruit’ wordt genoemd in het onderzoek.

Mensen zonder kennis van het Voedingscentrum noemen Hollandse spruitjes en onbespoten groente en fruit vooral gezond en minder vaak gezond en duurzaam. Daaruit leiden onderzoekers af dat het Voedingscentrum een rol kan spelen in duurzame voedingskeuzes.

Lees verder onder de foto

Het Voedingscentrum kan meer sturen op duurzame voeding, blijkt uit evaluatie - Foto: Roel Dijkstra

Het Voedingscentrum kan meer sturen op duurzame voeding, blijkt uit evaluatie – Foto: Roel Dijkstra

Neutraliteit en visie

In het onderzoek krijgt het Voedingscentrum lof toegezwaaid dat het op een neutrale manier communiceert over gezonde keuzes en verspilling. In plaats van consumenten te vertellen wat ze moeten doen, zijn de campagnes vaak gericht op handige tools om betere keuzes te maken.

Hoewel de maatschappelijke ontwikkelingen rond duurzaamheid snel gaan en langetermijnplannen voor campagnes rondom duurzaamheid niet mogelijk lijken, pleiten de onderzoekers toch voor een meerjarenvisie. Het ministerie heeft die ook voor duurzaam voedsel. Zo’n visie kan het Voedingscentrum meer houvast bieden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer