Versoepeling eisen voor lozen brijn

16-03-2017 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: Wick Natzijl
Foto: Wick Natzijl

Tuinbouwbedrijven hoeven voor het lozen van brijn in de ondergrond geen vergunning meer op grond van de Mijnbouwwet aan te vragen.

De versoepeling betekent dat alleen nog toestemming op basis van de omgevingsvergunning nodig is. Gemeenten en provincies besluiten dus over zo’n installatie. Een installatie die wordt gebruikt voor het terugbrengen van water tot een diepte van 500 meter wordt dus niet langer aangeduid als een mijnbouwwerk. Dat is gelijk de grens die in de wet staat voor warmtekoude-opslag, stelt het ministerie van Economische Zaken in de Staatscourant. Ook wordt zo’n installatie uitgezonderd van het verbod in de mijnbouwwet van zogenaamde ‘opslag zonder opslagvergunning’.

Toekomstige vraag

De maatregel betekent een verlichting van de administratieve lasten voor waterwinbedrijven en glastuinbouwbedrijven die op deze wijze zoet water willen winnen. Voor drinkwater gaat het naar schatting om maximaal drie vergunningen per jaar. Bij de glastuinbouw speelt het op dit moment nog niet concreet. Afhankelijk van de resultaten van de lopende proeven zou dat in de toekomst kunnen toenemen, schrijft het ministerie.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer