Doorgaan naar artikel

Verrassende stijging gasprijs

Image premium

De afgelopen veertien dagen speelden twee factoren de duidelijke hoofdrollen bij het beïnvloeden van de olieprijs, en wel in tegengestelde richtingen.

Allereerst zijn er de spanningen in Iran. Iran dreigt met een blokkade van de Straat van Hormuz indien het Westen een embargo op Iraanse olie afkondigt. Gedurende het afgelopen weekend naderde de EU een beslissing daarover, en liet weten in grote lijnen klaar te zijn voor zo’n embargo. De VS gaven onmiddellijk aan hier verheugd over te zijn, waarop Iran zijn dreigement van een blokkade herhaalde. De VS hebben op hun beurt al aangegeven dit onder geen beding te accepteren. Hoewel de risico’s van direct militair ingrijpen in Iran enorm zijn en de VS dat dus in principe willen vermijden, is de spanning voorlopig nog niet uit de lucht. Al deze onrust zorgt voor opwaartse druk op de olieprijs, die daarbij nog verder omhoog gestuwd wordt door verdere spanningen in de regio – en nu ook door onrust in Nigeria.
Daarnaast houden de zorgen over de Europese crisis en recessie aan. De Europese aandelenmarkten ondervinden steun in de rug van positieve Amerikaanse of Aziatische (met name Chinese) cijfers, maar staan toch voortdurend onder druk. Handelaren hebben nog geen vertrouwen in de daadkracht van de Europese leiders, en Angela Merkel onderstreepte dat deze week door te melden dat ze zich zorgen maakt over de uitbetaling van de volgende tranche van de Europese steun aan Griekenland.
Dat de eerste factor, en het vertrouwen in vooral de Amerikaanse en Chinese economie, het sentiment toch overheerste, valt op te maken uit de gestegen olieprijzen.

Zelfvervullende profetie gasprijs
De prijzen voor beide jaren lieten een stijging van ongeveer een cent zien ten opzichte van twee weken geleden.
Deze stijging is eigenlijk tamelijk verrassend, aangezien de toonaangevende energieanalisten van PIRA vorige week nog aangaven dat alle indicatoren voor de gasmarkt bearish (negatief) zijn, wat dalende prijzen tot gevolg zou moeten hebben. Het lijkt erop dat de spotmarkt voor gas onder invloed van de lagere verwachte temperaturen eind deze week de termijnmarkt mee omhoog heeft getrokken.
Daarnaast hebben een aantal handelaren, op basis van technische analyse en de daaruit voortkomende verwachting dat de gasprijzen gaan stijgen, ingekocht en zo de prijs doen stijgen. Een self-fulfilling prophecy dus. Volgens dezelfde technische analyse zijn we nu op een beslispunt aangekomen waarop de grafiek óf de kortetermijn trend  omhoog, óf de langetermijntrend omlaag zal gaan volgen. Wordt vervolgd.

Spotprijs blijft onveranderd laag
De termijnprijzen voor elektriciteit bewogen zich tegen die van gas en olie in. Zowel de peak- als baseprijs voor 2013 noteerde een daling van ongeveer één €/MWh. Ook de spotprijs blijft onveranderd laag.
Net als de daling van de gasprijs is dit eigenlijk een opmerkelijk patroon, aangezien de meeste commodities juist een stijging lieten zien. Over het algemeen stijgen de elektraprijzen dan mee, maar die trend bleef nu dus uit.
Wel lieten de spotprijzen een daling zien. De voornaamste invloeden hiervoor zijn nog steeds het aanhoudende milde weer en de harde wind. De wind is inmiddels wat afgenomen en er worden lagere temperaturen verwacht, dus wellicht dat we de invloed daarvan binnenkort in de spotprijs terug zullen zien. Voorlopig zien we echter vooral dat de dalende spotprijs de termijnprijzen meeneemt naar beneden.

bron: Powerhouse

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin