Verplaatsing teelt naar buitenland beperkt houden na belastingen gas

02-06 | |
Klimaatprogramma overheid ligt ter inzage. Foto: Peter Visser
Klimaatprogramma overheid ligt ter inzage. Foto: Peter Visser

Het verhogen van belastingen op tuinbouwgas moet zo min mogelijk leiden tot verplaatsing van teelt naar het buitenland.

Daarvoor is aandacht in het Ontwerp-Beleidsprogramma Klimaat dat klimaatminister Rob Jetten donderdag 2 juni ter inzage legde. Het kabinet gaat strenger toezien op vermindering van CO2-uitstoot. Ministers worden verantwoordelijk voor de klimaatdoelen van sectoren uit hun portefeuille. Verder gaat het kabinet een wetenschappelijke adviesraad benoemen die het klimaatbeleid beoordeelt.

Wat is impact hogere gastarieven?

Voor de glastuinbouw bevat het stuk bijna geen nieuw beleid, waarop mensen tot medio juli kunnen inspreken. Wel meldt het programma dat wordt onderzocht hoe private keurmerken voor producten met lage CO2-uitstoot een rol kunnen spelen bij verduurzaming.

De meest duidelijke maatregelen voor de glastuinbouw zijn de aanpassingen in de energiebelasting. In 2025 verdwijnt het verlaagde tarief voor de glastuinbouw en de vrijstelling voor wkk’s gedeeltelijk. Dat was al bekend. Door de aanpassingen in de energiebelasting worden verduurzamingsopties rendabeler en financieel aantrekkelijker en moeten zo ingericht zijn dat er een zo klein mogelijk risico is op het verplaatsen van bedrijven en CO2-uitstoot naar het buitenland, schrijft het ministerie.

Daar zit nog wel flinke onzekerheid aan. Eerst moet in kaart gebracht worden wat de effecten zijn van deze vergaande belastingmaatregelen. De komende maanden wordt onderzocht hoe dit uitpakt voor de teeltbedrijven. Sinds dit fiscale besluit is de gasprijs fors gestegen en kan de uitwerking van de maatregelen steviger zijn dan voorzien. In het Ontwerp-Beleidsprogramma staan beide maatregelen nog gewoon opgenomen.

CO2-doelen nog niet vast

Het beleidsprogramma is voor de glastuinbouw een samenvatting van de tuinbouwbrief die minister Henk Staghouwer in april verstuurde. Daar kondigde hij een samenhangend pakket aan ter verduurzaming van de glastuinbouw richting 2040. Bij de verdere uitwerking van de plannen moet dan ook duidelijk worden welke CO2-doelen daaraan hangen. Wel is al zeker dat deze voor 2030 al 0,5 tot 1,0 megaton scherper zijn dan afspraken uit het Klimaatakkoord.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer