Verkeerd oppotten kost meteen geld

11-06-2012 | Laatste update op 24-08 | |
Verkeerd oppotten kost meteen geld

Weliswaar met de beste bedoelingen worden er vaak dure fouten gemaakt met het oppotten van aardbeiplanten. De Stichting RHP heeft een meetmethode ontwikkeld om te controleren of het substraat niet te los, maar bovenal niet vast wordt aangedrukt. RHP ontwikkelde het rekenblad ‘oppotten’. De teler voert op dit rekenblad een reeks getallen in, waarna het rekenwerk via internet automatisch wordt uitgevoerd. Dat resulteert in een prognose van het aantal teeltbakken dat in werkelijkheid met het aanwezige volume potgrond en met de gevolgde oppotmethode gevuld kan worden, en de werkelijk gerealiseerde oppotvastheid. Die wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de oppotreferentie. Dat geeft een idee of je met het aandrukken van de potgrond in de pas loopt met wat als gemiddeld wordt beschouwd, of dat de potgrond juist harder of minder hard wordt aangedrukt. Tekst en foto’s: Joost Stallen

Gfactueel
Meer over


Beheer