‘Tijd nemen voor discussie afzetmodel Junami’

29-08-2017 | |
Foto: Inova Fruit
Foto: Inova Fruit

De bijna 100 Junami-telers en vier afzetorganisaties hoeven geen overhaaste besluiten te nemen over het afzetmodel. Dat zegt directeur Philip Smits van InovaFruit, licentiehouder van Junami.

Een groep telers wil de afzet verbeteren door de structuur ter discussie te stellen. Afgelopen week kwam een ‘klein aantal’ telers daarvoor bij elkaar. Smits sprak de initiatiefnemers en wil in september met afzetorganisaties overleggen in een reguliere vergadering van de raad van Commissarissen.

Terug naar centrale afzet

Nu ligt de afzet verspreid over 4 afzetorganisaties. Terugkeer naar een centrale verkooporganisatie, zoals het verkoopkantoor Inova Fruit vier jaar geleden, biedt geen garantie op een betere prijs, maar betekent wel extra kosten. Smits: “Het hebben van drie of één afzetorganisatie is een lastige discussie die meer bepaald wordt door beeldvorming dan feiten. Vijf jaar geleden werd de centrale afzet juist beëindigd door de GMO-regelgeving en resultaten. Nu lijken meer mogelijkheden voor zo’n structuur in GMO-regelgeving, maar ik zou er niet bij voorbaat voorstander van zijn. Het betekent ook meer kosten omdat daarvoor een fulltime verkoper in dienst genomen moet worden. Die kosten zouden dan wel uit hogere opbrengsten en/of lagere transactiekosten opgebracht moeten worden.”

35% lagere oogst

Volgens Smits is er ook geen haast om zaken snel te wijzigen. Het komende seizoen houdt InovaFruit rekening met een 35 tot 40% lagere oogst. “Hopelijk heeft dat zijn invloed op prijzen, maar laten we niet overhaast stappen zetten. Komend seizoen staat geheel op zichzelf. Het is belangrijk goed te kijken naar de afzetstructuur voor het eerstvolgende seizoen met normale volumes. Dat is op zijn vroegst in 2018.”

Packout

Volgens Smits heeft Junami een betere positie in de supermarktschappen en zijn de winkelprijzen gestegen. Niet alle telers profiteren daarvan door verschillen in teeltopbrengsten, zoals vruchtmaat. Een lagere packout (percentage klasse 1) of kleinere maten leidt snel tot druk op de rendementen. Smits begrijpt die frustratie, maar stelt dat dit natuurlijke teeltrisico’s zijn. Wel leidt dit tot grote verschillen in het netto-rendement bij telers.

Nog te veel vervanger van Elstar

De verkoop van de huidige oogst loopt tot medio september. In november start het nieuwe seizoen. Het wordt de uitdaging de verkoop te vervroegen. Die mogelijkheid lijkt er, met een Elstaroogst die 22% lager is. Supermarkten zien Junami – door de smaak en bewaareigenschappen – nu nog te veel als vervanger van Elstar.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer