Telers Kralingerpolder gaan naar Maasdijk

22-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Beoogde locatie met kassen voor boring Maasdijk. - Foto: HVC
Beoogde locatie met kassen voor boring Maasdijk. - Foto: HVC

Telers van warmtecoöperatie Kralingerpolder sluiten aan bij aardwarmteproject Maasdijk in plaats van zelf te boren.

De telers van warmtecoöperatie Kralingerpolder worden lid van warmtecoöperatie Maasdijk. Daarmee kan het contracteren van warmte uit de geplande aardwarmtebron Maasdijk beginnen voor deze telers.

De eigen aardwarmteplannen van Kralingerpolder zijn gestopt nadat uit geologisch onderzoek bleek dat de ondergrond niet geschikt is. De warmtecoöperatie Maasdijk heeft warmte genoeg als drie aardwarmtedoubletten achter elkaar worden gerealiseerd. Daarbij bevinden de putten zich bovengronds enkele meters naast elkaar en worden ze schuin geboord waardoor de putten ruim 1,5 kilometer uit elkaar komen te liggen.

Financiële voorwaarden

Over de financiële afspraken schrijft HVC, aandeelhouder van Maasdijk, het volgende: ‘Voor de aansluiting op het warmtenet betalen de telers jaarlijks een vast bedrag op basis van een kostprijsplusmodel, waarbij aandeelhouders en afnemers gelijk delen in de verbetering van de businesscase. De warmte nemen zij af tegen werkelijke kosten, waarbij zij profiteren van eventuele meevallers. Wat zij niet gebruiken, kunnen ze onderling verhandelen; zo kunnen ze de kosten laag houden en de warmtebron optimaal benutten.’

In het vierde kwartaal start de voorbereiding op het het boorproces in Maasdijk.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer