Doorgaan naar artikel

‘Teelt 2013 geeft minder, fijne, relatief rijpe witlofwortels’

Afbeelding

Het aantal witlofwortels is dit jaar lager dan in 2013 en de wortels zijn minder grof. Door de meer cilindrische vorm is de inhoud in het algemeen wel goed op peil, aldus Bote van Lune van adviesbureau Chicogrow.

Volgens Van Lune hebben het late voorjaar, de hittegolfjes in de zomer en het droge weer in september en oktober in meer opzichten hun sporen nagelaten. Op veel percelen is het loof ver ingezakt en in alle rassen -inclusief latere als Vintor-  is sprake van vroege afrijping. Dat is af te leiden uit de al relatief hoge droge stofgehalten en kalium/calciumverhoudingen die veelal zakken tot minder dan 10, signaleert Van Lune. Daarbij valt op dat de wortels relatief lang zijn, met name op gronden waar de vochtvoorziening in het gedrang is geweest. Soms zijn de wortels tot wel 50 centimeter lengte uitgegroeid. Het gevolg daarvan is een fijne wortelmaat. Voor conische rassen als Vintor levert dat, na inkorten op 15 centimeter, wortels op met een meer cilindrische vorm dan andere jaren. Uitgezonderd van die opvallende lengtegroei zijn wortels op percelen die vanaf het begin van de teelt regelmatig zijn beregend, en op percelen met echt vochtvasthoudende grond, concludeert Van Lune.In het Zuidwesten is de druk van wortelluis al jaren op een dusdanig niveau dat men gewend is hiertegen te spuiten. In Flevoland is het merendeel van de wortelpercelen ook tegen wortelluis behandeld. Daar waar dat echter niet gebeurd is, en de planten door droogte in de stress zijn geraakt, is veelal sprake geweest van weken durende groeistilstanden, waardoor deze wortels nauwelijks of niet in de maat zijn gegroeid.

Beheer
WP Admin