Stroomprijzen vervolgden licht dalende trend

16-05-2012 | |
Stroomprijzen vervolgden licht dalende trend

Waar we veertien dagen geleden nog een nieuwe zijwaartse trend gevonden leken te hebben, bleek kort daarna dat die van korte duur was. Brent verloor in een paar dagen zo’n tien dollar en noteert inmiddels rond de 110 USD per vat.

Voornaamste oorzaak voor de daling was de aankondiging van de OPEC dat ze de olieprijs naar beneden bij willen sturen, uit angst voor vraagdestructie. Vraagdestructie is het teruglopen van de vraag naar olie door erg hoge prijzen, wat een afremming van economische groei tot gevolg kan hebben. Om dit te bereiken gaat OPEC meer olie produceren dan de huidige vraag, 8,3% meer om precies te zijn. Deze maatregel had dus een onmiddellijk effect, hoewel OPEC het genoemde target van 100 USD voor een vat Brent-olie er (nog) niet mee bereikte.
De olieprijzen zijn na de scherpe val van de eerste dagen van mei licht verder gedaald. In dollars althans, want de problemen in Europa in het algemeen en Griekenland in het bijzonder zorgen voor een behoorlijke val van de euro. Die stond op woensdag 17 mei op 1,27 EUR per USD. Deze daling zorgt ervoor dat olie in euro’s genoteerd al een paar dagen stabiel is en zelfs weer licht stijgt. Aangezien we inmiddels weten dat de Grieken opnieuw naar de stembus moeten, zullen de zorgen over de euro voorlopig nog niet afnemen. Daarbij hebben we te maken de nieuwe Franse president Hollande, die bij zijn eerste bezoek aan Duitsland direct liet weten dat “alle maatregelen die voor groei kunnen zorgen besproken moeten worden.” Waarmee hij doelde op het eventueel loslaten van het Europese begrotingspact. Het zal in Euroland dus nog wel even spannend blijven.

Relatief lage temperaturen
De gasprijzen reageerden uiteraard op de scherpe daling van de olieprijs. De daling die de gasprijzen lieten zien was echter niet van hetzelfde formaat; cal-13 en cal-14 verloren allebei ruim een halve cent en noteren inmiddels vlak onder de 26 €ct/m3. Daarbij is er sprake van backwardation; gas voor 2014 is (iets) goedkoper dan gas voor 2013.
De day-ahead prijs voor gas reageert voorlopig zelfs nauwelijks op de stijging van de olieprijzen. Hier zijn verscheidene redenen voor aan te voeren. Zo is de vraag door de relatief lage temperaturen hoger dan verwacht. Door datzelfde koude weer zijn de storages – die gedurende de winter nog relatief erg vol waren – behoorlijk leger geraakt, wat ook extra vraag naar gas genereert. Daarnaast is het onderhoudsseizoen begonnen; de komende weken zullen veel velden en leidingen daardoor tijdelijk offline gaan. De invloed hiervan is in principe al ingeprijsd, maar mocht een onderhoud onverwachts langer duren dan gepland, dan zou dat prijsschommelingen tot gevolg kunnen hebben.
Voor de termijnprijzen geldt dat die ondanks dalende olieprijzen en een lage vraag vooral hoog worden gehouden doordat er nauwelijks nog LNG naar Europa komt. In Japan zijn inmiddels alle kerncentrales offline, en de vraag is of ze überhaupt nog wel weer online komen. Hierdoor zijn we voor onze gastoevoer volledig afhankelijk van Noorwegen en Rusland. Dit zorgt voor een risicopremie op de gasprijs, aangezien een aanvoerverstoring grote gevolgen kan hebben.

Steeds grotere spreads tussen Duitsland en Nederland
De elektriciteitsprijzen vervolgden de voorbije twee weken hun licht dalende trend, waarbij de peakprijs iets meer daalde dan de baseprijs. We kunnen dus stellen dat de daling van de gasprijzen meer vertaald is in de elektriciteitsprijzen dan de daling van de kolenprijzen. Die laatste zijn namelijk door oversupply op de markt wel behoorlijk gedaald; zo’n 5%.
Een opvallende trend is dat we steeds grotere spreads zien tussen Duitsland en Nederland. Door het grote opgestelde vermogen aan renewables (Duitsland heeft inmiddels meer capaciteit aan zonne-energie dan Nederland aan totale opwekcapaciteit) in Duitsland zien we daar fors lagere prijzen bij zonnig weer of veel wind. Door beperkte grenscapaciteit vertalen deze lage prijzen zich slechts beperkt naar onze markt, waardoor dus een grotere spread ontstaat. Opvallend detail hierbij is dat in Duitsland de peakprijzen gedurende een aantal weekenddagen van de afgelopen maand zelfs onder de baseprijzen lagen. Dit werd veroorzaakt door een zeer hoge zonverwachting, wat uiteraard alleen invloed heeft op de prijzen voor de peakuren.

Tot slot werden op dinsdag 16 mei de uitstootcijfers van de EU over 2011 bekend gemaakt. Die bleek iets meer dan 2% gedaald te zijn, wat ervoor zorgt dat de angst voor een overschot aan certificaten op de markt weer toeneemt. De CO2-prijs daalde hierop weer tot ruim onder de 7 euro, wat ook weer neerwaartse druk op de elektriciteitsprijzen zet.

Bron: Powerhouse

Gfactueel


Beheer