Doorgaan naar artikel

Stijging en daling prijzen olie en gas

Olie- en gasprijzen lieten een stijging zien, om daarna weer een dalende lijnin te zetten. Onrust in het Midden-oosten en Noord-Afrika, buitentemperaturen en de wereldwijde economische marktsituatie hadden allemaal invloed op de energieprijzen.

De olieprijzen zijn de afgelopen twee weken gestegen, tot op 8 april het hoogste niveau sinds september 2008 bereikt werd. De oorzaak hiervan ligt in de aanhoudende onrust – en onduidelijke uitkomst van de situatie – in het Midden-Oosten. Nu de vredesbesprekingen met de rebellen in Libië mislukt zijn, zal deze onduidelijkheid nog blijven voortduren. Het aanhoudende herstel van de mondiale economie en goede macro-economische cijfers zorgden ook voor opwaartse druk op de prijs. Bovendien werd de olieprijs hoog gehouden door een zwakke dollar, doordat speculanten olie als hedge gebruikten tegen de lage dollarkoers.
Begin deze week zien we voor het eerst weer een daling in de prijzen, nadat Goldman Sachs beleggers adviseerde lange termijnposities te verkopen. Volgens Goldman Sachs is de olieprijs op dit moment $22-$27 overgevalueerd, wat dus de kans op een aanstaande prijsdaling met zich meebrengt. Deze prijsdaling is op moment van schrijven reeds ingezet. Winstnemingen veroorzaken een prijsdaling van USD 4,50. Deze winstnemingen zijn veroorzaakt door het bericht dat Kadaffi bereid is de strijdbijl te begraven.

Gas
De gasmarkt is de afgelopen 2 weken erg volatiel geweest. In eerste instantie zagen we een scherpe stijging, ondanks het feit dat de temperaturen hoger lagen dan gemiddeld voor de tijd van het jaar, wat juist voor neerwaartse druk op de prijs zorgt. Deze druk werd echter ruim gecompenseerd, onder andere door goede macro-economische verwachtingen. Daarnaast zorgde de onrust in het Midden-Oosten en Noord-Afrika enerzijds voor stijgende olieprijzen, en anderzijds voor zorgen over toekomstige LNG-leveringen. Beide ontwikkelingen stuwden de gasprijs omhoog.
De afgelopen week zien we juist een sterke daling van de gasprijzen. De milde weersvoorspelling is daar mede debet aan. Bovendien is veel gas de afgelopen weken geïnjecteerd in storages, wat betekent dat dat in de zomermaanden minder nodig zal zijn. Ook dat draagt bij aan de huidige daling van de gasprijzen.

Elektriciteit lange termijn
De elektriciteitsprijzen volgen in grote lijnen de ontwikkelingen op de olie- en gasmarkt. De elektriciteitsproductie in kerncentrales is de afgelopen maand verminderd, waardoor minder goedkope elektriciteit beschikbaar is dan werd verwacht. Dit heeft een prijsopdrijvend effect.  Op dit moment liggen de prijzen voor 2012 en 2013 nagenoeg op hetzelfde niveau.
De ontwikkelingen op het gebied van kernenergie zijn ook voor de toekomst interessant. Veel Franse kerncentrales gaan – zoals elk jaar – eind Q2, begin Q3 in onderhoud, wat de productie verder zal doen afnemen. De sluiting van de verouderde Duitse kerncentrales zal waarschijnlijk langer duren. De discussie hierover in Duitsland is nieuw leven ingeblazen door de recente politieke ontwikkelingen. Er gaan steeds meer stemmen op de Duitse energieproductie verder te verduurzamen de productie van kernenergie te verminderen. Al deze ontwikkelingen kunnen de prijs opstuwen.

Elektriciteit korte termijn
Net als de lange termijn prijzen, hebben de elektriciteitsprijzen op de korte termijn de afgelopen weken een licht stijgende trend laten zien. De bewegingen van de korte termijn prijzen volgen de ontwikkelingen in de prijzen olie, gas en kolen.
De hoge windproductie resulteerde in neerwaartse druk op de prijs, terwijl hoge export naar het Vereningd Koninkrijk juist een prijsverhogend effect had. Dit laatste werd verder gestimuleerd doordat op 1 april de BritNed kabel, de eerste elektriciteitsverbinding tussen Nederland en Groot-Brittannië, in gebruik is genomen. Op dit moment wordt via deze verbinding stroom geëxporteerd naar de UK.

Bron: Powerhouse

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin