Doorgaan naar artikel

Stemming onder spruitkooltelers wisselend

Veel muziek zit er niet in de markt voor spruitkool, of het zou moeten zijn dat de prijs voor de A-spruiten de laatste dagen wat is opgelopen ten opzichte van de voor de export bedoelde B-spruiten. De verschillen zitten met name in het gemak, of de problemen, waarmee de spruiten van het land worden gehaald.

Een Nederlands handelsbedrijf noemt voor de B’s een prijsniveau van 50 cent per kilo in deze week, dat is vergelijkbaar met de prijs voor de A-sortering. Eerder werden de B’s wat minder betaald. De genoemde prijzen zijn van toepassing op de beste kwaliteit, wordt daaraan toegevoegd. Op de vrije markt blijkt er deze dagen wat meer mogelijk. Daar worden prijzen genoemd tot 70 cent per kilo, specifiek voor de B-sortering.

Dit maakt weer duidelijk dat spruitkool bij uitstek een product geworden is met een veelheid aan ‘eigen’ markten, segmenten en verwerkingstrategieën. Aan spruiten die op het teeltbedrijf zelf winkelschapklaar worden verpakt, hangt een ander (gunstiger) kostenplaatje dan aan product dat eerst naar een verpakker moet worden opgereden. Het maakt al met al dat de prijsinformatie niet eenduidig is, afhankelijk van de informatiebron.

Regen en sneeuw

Kijkend naar de algemene tendens tot nu toe voor spruitkool, kan gesteld worden dat de prijsvorming, hoewel op een lager niveau dan vorig jaar, tot op heden niet verkeerd is. Telers die in staat zijn gebleken tot nu toe mooie hectareproducties te realiseren, kunnen tot op heden dan ook tevreden zijn. Daartegenover valt op dat het seizoen tot nu toe voor veel spruitentelers ronduit moeizaam verloopt door problemen met insecten, overvloedige regen en een onverwacht sterke mineralisatie tijdens de teelt. Ook veel regen in november en recent de sneeuwval, die door de snelle dooi plakkerig en zwaar was, speelden telers parten. Da heeft op veel percelen veel legering veroorzaakt en dus veel oogstwerk en kosten. Deze telers zijn absoluut niet tevreden.

België

Moeizaam is ook van toepassing op de spruitkoolteelt in België, hoofdzakelijk geconcentreerd in West- en Zuidwest-Vlaanderen. Tot augustus toe viel in deze regio de minste neerslag van Europa. Daarna sloeg het weer om, net op tijd om de planten nog wat lengtegroei te geven. Waar dit te laat gebeurde, werkte de door de neerslag vrijkomende stikstof vooral op de spruiten.

De sneeuw van vorig week heeft met name op de percelen waar de planten nog lengte konden maken, te veel legering veroorzaakt. De gewassen die het korstst bleven, hebben nu de minste problemen. Normaliter wordt het overgrote deel van de Belgische oogst –voor 80% voor de industrie- in deze week afgerond. Dat lukt deze keer niet helemaal: door de genoemde problemen en doordat de industriële verwerkers onverwacht meer tijd nodig hadden voor de bloemkoolverwerking. Spruiten die waren vastgelegd voor levering in oktober, konden uiteindelijk ook later geleverd worden dan de bedoeling was. Dat is niet optimaal voor de kwaliteit. De industrievergoeding ligt op 30 tot 35 cent per kilo.

Engeland

Het VK: in het algemeen goede prijzen, op vergelijkbaar niveau als in Nederland en soms wel hoger. Gewone producties, geen topopbrengsten.

Prognose: Stabiel prijsniveau

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

Oud-redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin