Doorgaan naar artikel

Stabiele lijnen in energieprijzen

Afbeelding

De analyse van de marktprijzen energie over de afgelopen 6 weken tonen eigenlijk voor de meeste meetwaarden een stabiele lijn.

Soms is het voor een analyse goed om wat afstand te nemen. De hectiek van de dag stelt een mens niet altijd in staat een duidelijke keuze te maken. In de politiek wordt dan gezegd “je slaapt er een nachtje over” of overlegd met een voor jou betrouwbare bron, en bepaalt vervolgens je standpunt. Dat die afstand soms ook tegen je kan werken, weten we vrijwel allemaal. Iedereen heeft wel eens zonder benzine gestaan of iets van dien aard omdat de meter aangaf “dat het nog wel kon” maar de auto dacht er anders over.
De analyse van de marktprijzen energie over de afgelopen 6 weken( in de 1e van onderstaande grafieken) toont eigenlijk voor de meeste meetwaarden een stabiele lijn, behalve (gelukkig) de Brent olie in euro’s (paars) uitgedrukt, die overduidelijk daalt! Maar als we inzomen op bijvoorbeeld de gasprijs baseload 2013 (groen), dan zien we ook daar een fors dalende lijn in de laatste weken (zie 2e grafiek). Nog grilliger wordt het beeld als we kijken naar de APX Day Ahead gasprijs (zie 3e grafiek). Nu is die Day Ahead natuurlijk veel meer een weergave van de dagelijkse vraag- en aanbodverschillen dan de baseloadprijs 2013, maar toch…het geeft je te denken.

Korte termijn stabiel
Om een duidelijk beeld te krijgen zou je in de huidige markt dus zowel naar de wat langere termijn moeten kijken, alsmede oog hebben voor individuele details, zeker als we daar een tijdfactor bij zetten. Dan zien we feitelijk dat de korte termijn licht dalend is, maar met de neiging stabiel te zijn (vraag en aanbod worden grotendeels bepaald door het weer en de warmtebehoefte in de tuin).

Lange termijn dalende trend
Voor de iets langere termijn, 2013 en verder, komt duidelijk een dalende lijn in beeld, die zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door sombere vooruitzichten en politieke uitspraken. De verwachting is dat die dalende lijn nog even zal aanhouden om uit te monden in een nieuwe stabiele situatie rond een olieprijs van zeg $ 100 per vat Brent olie. Voor de gasprijs lijkt dat een goede zaak, die zal nog wat verder dalen, echter zeer waarschijnlijk zal ook de stroomprijs (teruglevering) omlaag gaan! En vergeet niet dat onder de huidige instabiele economische en politieke omstandigheden dus ook een nieuwe opwaartse beweging snel ingezet KAN worden.

NB: Vergeet niet tijdig een keuze voor uw energieleverancier te maken voor het nieuwe leveringsjaar, anders kunt u niet handelen als u wilt!

Mogelijke actie teler (gas):
2012 wellicht resterende maanden inkopen als de prijzen terugzakken naar rond de 23 cent of lager
2013 Bij gasprijs van 25 cent in delen gaan inkopen, denk aan uw contract!!
mogelijke actie teler (stroom)
2012 wellicht OTC verkoop voor 4e kwartaal, actueel APX prijzen volgen
2013 Wellicht OTC verkoop voor 1e en 4e kwartaal in samenhang met gasprijs, en voor 2e en 3e kwartaal kostprijsberekening maken en tactiek afwegen

Bron: Rop Petit

Beheer
WP Admin