Doorgaan naar artikel

Spruitenteler Kleijwegt: ‘Graag iemand spreken die anti-chemie is’

Eerder dit jaar praatte spruitenteler Kasper Kleijwegt ook kamerlid Carolien van der Plas al bij over ondermeer het middelenbeleid. - Foto: Ton van der Scheer

Eerder dit jaar praatte spruitenteler Kasper Kleijwegt ook kamerlid Carolien van der Plas al bij over ondermeer het middelenbeleid. - Foto: Ton van der Scheer

Niemand is er negatief over, maar toch staat het Fonds Kleine Toepassingen bijna droog. “Eten we over een paar jaar nog Hollandse spruitjes?”

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis was vorige week op werkbezoek bij spruitenteler Kasper Kleijwegt. De voorman van de Nederlandse spruitentelers had eerder dit jaar ook al Caroline van de Plas (BBB) op het bedrijf, want hij maakt zich zorgen over het middelenbeleid.

Terug uit Mijnsheerenland stelde Grinwis nu aan minister Adema van LNV de vraag: willen we nog witlof en spruiten en boerenkool van eigen bodem kunnen eten? Hij kreeg er ook een motie over door de Kamer.

Al jaren een goed werkend fonds

Voor het bestrijden van ziekten en plagen in de talrijke tuinbouwteelten is een zich gestaag versmallend pakket aan middelen stoffen beschikbaar. Om die in elk geval voor zoveel mogelijk toepassingen in zoveel mogelijk gewassen te mogen inzetten is er het Fonds Kleine Toepassingen. Met het geld dat overheid, telers en middelenfabrikanten daarin stortten, konden toelatingen worden voorbereid.

Fonds sinds 2020 niet aangevuld

Er komt echter sinds twee jaar geen geld meer bij. De afspraken daarover zijn na 2020 niet meer verlengd, ook al zijn alle partijen het eens over nut en noodzaak van het goede werk dat het fonds al sinds jaar en dag verricht. Zoveel is wel duidelijk geworden uit de nu bijna afgeronde evaluatie, stelt Jo Ottenheim van gewasbeschermingskoepel Croplife.

“Er wordt wel eens gesuggereerd dat het fonds alleen gaat over chemische middelen. Maar de twee projecten die nu nog lopen met geld dat nog in het fonds zit, gaan juist over laag-risicomiddelen en over basisstoffen.” Dat de overheid wellicht uit de evaluatie opmaakt dat er meer nadruk op groene middelen en biologische gewasbescherming mag komen in het werk van het fonds, is volgens Ottenheim geen probleem.

Bijdrage bedrijfsleven op losse schroeven

Het weer gaan bijvullen van het fonds is nog wel een probleem. Er ging jaarlijks 4 ton in: 2 ton overheidsgeld, 1 ton bij de telers vandaan via het PT en 1 ton van de middelenfabrikanten via toen nog Nefyto. Croplife wil echter alleen nog ‘in natura’ bijdragen, met het ter beschikking stellen van de onderzoeksdossiers van de fabrikanten. En de telersbijdrage is lastiger bijeen te brengen nu het PT er niet meer is.

De nieuwe LTO-portefeuillehouder ‘Gezonde Planten’ Ron Mulders is positief gestemd. “Er is een constructief overleg. Iedereen wil graag door met het fonds. Met wat creativiteit zouden we daar wel uit moeten komen”, stelt hij.

‘Geld is niet het probleem’

Spruitenteler Kleijwegt is over het bij elkaar brengen van geld door de bedrijven ook niet somber gesteld. “Dat geld dat komt er wel. Maar daarvoor moet er wel perspectief zijn. Dat we onderzoek doen en geld stoppen in iets waar we vooruit mee kunnen en mogen.” Dat perspectief vanuit Den Haag en Brussel is volgens Kleijwegt nu te onzeker.

“Daarom ziet Bayer geen mogelijkheid om in de EU een verlenging voor de werkzame stof van Movento te krijgen. Niet omdat ze er geen geld meer mee zouden kunnen verdienen. Geld is het probleem niet.” Politiek draagvlak voor het in de benen houden van een gezonde groenteteelt wél. Kleijwegt hoopt daarom in het nieuwe jaar ook eens een keer een Kamerlid te kunnen spreken die ‘anti-chemie’ is. “Laat die ook eens uit de eerste hand horen wat het gevolg is van zulk middelenbeleid.”

Beheer
WP Admin