Doorgaan naar artikel

Skal verwacht fors verlies, tarieven mogelijk omhoog

Skal verwacht fors verlies, tarieven mogelijk omhoog

Skal verwacht fors verlies, tarieven mogelijk omhoog

De controle-instantie van de biologische sector Skal Biocontrole verwacht 2018 te gaan eindigen met een fors negatief resultaat.

Dit gaf Skal-directeur Nicolette Klijn aan tijdens een ledenvergadering van de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BVP) vrijdag 7 december, waar ze als spreker aanwezig was.

Tekort aan inspecteurs en drukte op wegen

Volgens Klijn is het waarschijnlijk dat Skal 2018 zal eindigen met een negatief resultaat van € 600.000. De controle-instantie bezoekt dit jaar wel vrijwel alle landbouwbedrijven, maar komt niet toe aan de jaarlijkse controle van een kleine 800 bereidingsbedrijven (op een totaal van rond de 5.000 bij Skal geregistreerde bedrijven). Van die inspecties mist Skal inkomsten.

De organisatie heeft een tekort aan inspecteurs en heeft daarnaast last van de toenemende drukte op wegen waardoor inspecteurs aan minder bedrijfsbezoeken toekomen.

Skal heeft er in 2017 bovendien voor gekozen om minder inspecties uit te besteden, vanwege de hieraan verbonden kosten en omdat er problemen waren met de uniformiteit van uitbestede inspecties. Daarnaast had Skal meer kosten dan begroot doordat er eind vorig jaar verschillende leden van het managementteam opstapten, waarvoor interim-medewerkers moesten worden aangesteld.

Tarieven verhogen om Skal financieel gezond te houden

Voor 2019 wil Skal de jaarlijkse tarieven voor aangesloten bedrijven gaan verhogen. Volgens Klijn is dat nodig om te zorgen dat Skal financieel gezond blijft. Dit jaar kan Skal het negatieve resultaat opvangen met het eigen vermogen maar dat kan niet nog eens, gaf ze aan.

Skal heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) een tariefvoorstel gedaan waarmee de jaarlijkse Skal-kosten voor kleine bedrijven stijgen met € 30, voor de overige bedrijven met € 150, en voor handelshuizen met € 350. Hoe dit exact doorwerkt in tarieven voor specifieke bedrijfscategorieën moet blijken bij de officiële publicatie van de tarieven, na goedkeuring van LNV. Het ministerie moet zowel de nieuwe tarieven als de begroting voor 2019 van Skal nog goedkeuren.

Al eerder capaciteitsproblemen voor Skal

Ook in 2017 kampte Skal al met capaciteitsproblemen. Toen konden 213 bedrijven niet bezocht worden voor de verplichte jaarlijkse inspectie. Klijn schetste tijdens de BPV-bijeenkomst een situatie met aan de ene kant een tekort aan inspecteurs in een krappe arbeidsmarkt voor toezichthouders, terwijl Skal aan de andere kant te maken heeft met een rap groeiende biologische sector.

Met name het aantal bedrijven in de categorie ‘bereidingen, handel en import’ blijft sterk groeien, verwacht Skal. Dit groeit nu met zo’n 8 tot 10% per jaar, tegenover een jaarlijkse groei van 4% van het aantal landbouwbedrijven.

Skal wil andere kostenverdeling

Op de langere termijn wil Skal toe naar een andere kostenverdeling, door kosten te verdelen naar rato van risico. Dit zou onder meer kunnen door de inspectiefrequentie aan te passen aan de naleving van bedrijven.

De nieuwe Europese verordening voor de biologische sector, die in 2021 ingaat, gaat waarschijnlijk toestaan dat bedrijven die weinig of geen afwijkingen hebben niet langer verplicht jaarlijks geïnspecteerd moeten worden, maar eens in de 24 maanden.

Beheer
WP Admin