Doorgaan naar artikel

Schouten: geen maatregelen tegen Eurofins

Foto: ANP

Foto: ANP

Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ziet geen directe aanleiding maatregelen te nemen tegen het bedrijf Eurofins.

Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen in een brief aan het parlement.

De analysemethoden voor bemonstering van landbouwgrond kwamen begin juli ter discussie, nadat in Boerderij was geconstateerd dat er gebruik werd gemaakt van een niet-geaccrediteerde analysemethode.

Eurofins geeft uitleg aan ministerie

De minister zegt dat Eurofins gebruik maakt van een alternatieve analysemethode, waarvoor de Uitvoeringsregeling meststoffenwet ruimte biedt. Bij alternatieve (van de wet afwijkende) analysemethodes moet er sprake zijn van een methode ‘van minimaal gelijkwaardige betrouwbaarheid en nauwkeurigheid’.

Wachten op oordeel Commissie Deskundigen Meststoffenwet

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet beoordeelt op dit moment of de gehanteerde analysemethode (NIRS-methode) ook betrouwbaar en nauwkeurig genoeg is. De minister verwacht daarover later deze maand uitsluitsel te krijgen.

Beheer
WP Admin