Resistenties bladramenas-rassen voor groenbemesting

22-11-2012 | Laatste update op 19-09 | |
Resistenties bladramenas-rassen voor groenbemesting

Sinds enkele jaren worden er bladrammenas-rassen met resistentie tegen het maïswortelknobbelaaltje in de aanbevelende rassenlijst geplaatst.

Dit quarantaineorganisme met een groot aantal waardplanten komt steeds vaker voor. Het telen van een resistent ras komt minimaal overeen met zwarte braak.De eigenschappen van voor voor groenbemesting in aanmerking komende rassen bladrammenas zijn samengevat in het rassenbulletin voorjaarszaai 2013. U vindt dit bulletin onder dit artikel.Bron: DLV PLant

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt
Meer over


Beheer