Doorgaan naar artikel

Relatie kassen en hitte nog onduidelijk

Overzicht van kassen in het Westland nabij Naaldwijk en  s-Gravenzande. - Foto: ANP

Overzicht van kassen in het Westland nabij Naaldwijk en s-Gravenzande. - Foto: ANP

De gemeente Westland kan in haar klimaatadaptieplannen niet het effect van kassen op stedelijke hitte inschatten. Dat blijkt uit de Strategie Westland Klimaatadaptatie 2021 – 2024.

Het is nog onzeker wat de invloed is van hittegolven op het glastuinbouwgebied. Zo moet onderzocht worden in hoeverre kassen bijdragen aan het stedelijke hitte-eiland-effect en of de opbrengsten van de glastuinbouw lijden onder hittestress, schrijft de gemeente.

Hitteplan

Westland gaat daartoe een hitteplan opstellen en met onder meer de glastuinbouw kijken of koele locaties en routes ontwikkeld kunnen worden. Daarbij is de aanplant van meer bomen gepland. Looproutes moeten 30 tot 40% schaduw gaan bevatten.

In die plannen vragen wateroverlast en droogte op dit moment de meeste aandacht en niet hitte. Juist op die wateronderwerpen heeft de glastuinbouw al een langjarige inzet met de zoetwaterprojecten Coastar en RainLevelr (waterbergingscapaciteit).

Infiltratie

Daarnaast startte recent de pilot Waterbank waarin wordt onderzocht of een zoetwatervoorziening onder de grond door de infiltratie van hemelwater ook gebruikt kan worden als duurzame gietwatervoorziening.

Ook is een samenwerking gestart tussen diverse tuinders, Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente voor het realiseren van een gezamenlijke zuivering waarbij het effluent weer gebruikt kan worden als gietwater voor de glastuinbouw.

Beheer
WP Admin