Rechtszaken en beslag om kwekersrecht groenteras

18-04-2014 | |
Rechtszaken en beslag om kwekersrecht groenteras

De concurrerende groentezaadproducenten Bejo en Novisem voeren een geschil over het kwekersrecht van knolselderijrassen.

Namens Bejo heeft het Belgische kwekersrechtbureau AIB (Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property-Rights On Plant Material) daartoe in 2013 plantmateriaal in beslag laten nemen, maar de rechter heeft in hoger beroep geoordeeld dat niet voldoende vaststaat dat Novisem het kwekersrecht heeft overtreden. Het beslag is daarmee opgeheven en ook moet AIB een bericht rectificeren waarin staat dat Novisem het kwekersrecht zou hebben geschonden.

De rechter oordeelde in hoger beroep dat uit emails van Novisem niet blijkt dat de zaadleverancier zaadpillen had aangeboden aan afnemende bedrijven in Nederland. Wel wordt duidelijk dat Novisem klanten wijst op de vrije status van de rassen buiten Nederland en dus de betreffende rassen te kunnen leveren. Maar dat is niet strafbaar.

Ook de eis van AIB om inzage te krijgen in administratie van Novisem wijst het Gerechtshof van Den Bosch af. De rechter oordeelt dat niet voldoende verdenking bestaat op het overtreden van regels voor kwekersrecht.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer