Doorgaan naar artikel

Rechter fluit Zuid-Holland terug inzake bedrijfswoningen

Uitspraak Raad van State tegen bescherming bedrijfswoningen. - Foto: Ton van der Scheer

Uitspraak Raad van State tegen bescherming bedrijfswoningen. - Foto: Ton van der Scheer

Zuid-Holland slaagt niet in ingreep om herstructurering glastuinbouw veilig te stellen.

De Raad van State heeft in een procedure van bewoners en gemeente Rotterdam tegen provincie Zuid-Holland, de provincie in het ongelijk gesteld. De gemeente Rotterdam wil een serie bedrijfswoningen in Hoek van Holland omzetten naar plattelands- of burgerwoningen, maar daar stak de provincie Zuid-Holland een stokje voor via een aanwijzing of herstelbesluit. Het zou de toekomstige herstructurering van dat glasgebied verhinderen. De Raad van State oordeelt daar deze week anders over.

Concreet plan ontbreekt

De rechter oordeelt dat de provincie niet heeft aangetoond dat herstructurering van het volledige gebied wordt verhinderd door het besluit bedrijfswoningen op te waarderen. Daar heeft de bestuursrechter meerdere redenen voor. Herstructurering heeft tot nog toe niet plaatsgevonden, een concreet plan ontbreekt ook. Ook is het gebied niet geschikt voor zo’n brede herstructurering.

De provincie Zuid-Holland stelde Hoek van Holland op één lijn met Westland waar grote herstructureringsopgaven liggen om zo kassen te vernieuwen en te vergroten. Dat kan de toekomst van een glasgebied veilig stellen. Volgens de Raad van State vormen plattelandswoningen in Hoek van Holland geen belemmering voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven, waardoor de provincie de procedure op alle punten heeft verloren.

Glastuinbouw Nederland

Een beroep van Glastuinbouw Nederland bleef buiten deze zaak. Glastuinbouw Nederland stond aan dezelfde kant van de provincie om het gebied zo goed mogelijk voor herstructurering in te richten. Zuid-Holland moet de proceskosten van de betroffen burgers vergoeden, maar niet die van Glastuinbouw Nederland.

Beheer
WP Admin