Rabobank ziet herstel tuinbouw na inzinking

26-08-2020 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: Peter Visser
Foto: Peter Visser

De bank ziet nog wel een zwakke afzet van producten naar luxere horeca.

De Rabobank schat dat in het derde kwartaal de economische situatie in de tuinbouw vrijwel gelijk is aan die van 2019. De bank geeft dit kwartaal een 6,5. Dat is de inschatting van analisten van de Rabobank in de Rabo NL-tuinbouwbarometer.

De bank spreekt van een veerkrachtig herstel na de coronacrisis. De 6,5 is een cijfer op een schaal van 10. In het tweede kwartaal kelderde het cijfer op de barometer naar een 4,5, in het eerste kwartaal noteerde de barometer nog bijna een 7.

Afzet luxe kanaal iets verbeterd

De bank baseert de tuinbouwbarometer op de afzet in de verschillende deelsectoren. Bij alle deelsectoren is er sprake van herstel. Wel ziet de bank nog een zwakke afzet van producten naar luxere horeca, zoals de kruidenafzet.

Toch is de afzet voor dit kanaal ook verbeterd. 25 augustus werd al bekend dat Koppert Cress de afzet sterk zit herstellen en op 80% van de omzet zit van augustus 2019.

Drempelbedrag te hoog

De veerkracht van de verschillende markten betekent wel dat veel telers naast het steunpakket grijpen omdat het omzetverlies tussen half maart en half juni minder is dan 30%.

Een deel van de overheidssteun blijft dus ongebruikt. Daarom heeft het crisisteam gepleit voor een lagere drempel om in aanmerking te komen voor het noodfonds, schrijft de bank.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer