PlanetProof verwacht wijziging milieunorm middelen

10-01-2020 | Laatste update op 01-11 | |
Milieubelasting van verschillende rassen straks inzichtelijk. - Foto: Peter Roek.
Milieubelasting van verschillende rassen straks inzichtelijk. - Foto: Peter Roek.

Het milieucertificaat PlanetProof focust in de toekomst minder op schadelijkheid van individuele middelen, maar op opgetelde milieu-effecten van alle middelen in een teelt.

Dat is het gevolg van de introductie van de Milieu-indicator Gewasbescherming (MIG), die in de plaats moet komen van de Milieumeetlat.

In 2018 kwamen teelt, handel, fabrikanten en Natuur en Milieu overeen een nieuwe milieu-indicator te ontwikkelen voor bestrijdingsmiddelen. Deze moest een brede focus hebben per teelt en minder op individuele middelen, zoals de meetlat. Die Milieu-Indicator Gewasbescherming (MIG) is nu klaar. Stichting Milieukeur (SMK) is betrokken bij de nieuwe meetmethode. De proeven met de methode starten dit jaar bij onder meer PlanetProof-telers. SMK beheert het milieucertificaat On the way to PlanetProof.

Bedrijf kan sturen op milieudoelen

Programmamanager Plantaardige teelten bij SMK, Stefanie de Kool, denkt dat met de MIG straks een milieunorm per PlanetProof-bedrijf of -teelt berekend kan worden. “Het milieu-effect van alle gebruikte middelen kan hiermee berekend worden. Nu bepalen we bij PlanetProof nog met normen voor de hoeveelheid actieve stof en lijsten van risicostoffen met bonuspunten hoe een bedrijf presteert. De Milieu-indicator combineert dat, waardoor een milieunorm per gewas haalbaar wordt en dat bedrijf veel meer op een doel kan sturen.”

Mooie is dat je een norm kunt koppelen aan een teelt

Discussie risicostoffen

De ontwikkeling van de Milieu-indicator in plaats van de Milieumeetlat komt voort uit discussies over risicostoffen van enkele jaren terug. Met dit meetsysteem MIG zal bijvoorbeeld snel duidelijk worden of de beperkte inzet van een zwaarder correctiemiddel misschien toch opgeteld een beter milieu-effect heeft dan het steeds herhalen van bestrijding met groenere alternatieven.

Nog geen norm gesteld

Stefanie de Kool onderstreept dat met de Milieu-indicator misschien een methodiek is ontwikkeld die getest gaat worden in de praktijk. Er is nog helemaal niet over een norm gesproken voor teelten of rassen of bedrijven. “Er zal ook een spreiding zitten tussen prestaties van bedrijven onderling en tussen verschillende jaren. Het mooie is wel dat je een norm kunt koppelen aan een teelt.” In principe is per teelt, hectare of zelfs per vierkante meter een milieu-effect van een teelt te berekenen.

Discussie middelen verandert

Met de Milieu-indicator Gewasbescherming (MIG) zullen discussies over middelen anders gevoerd worden. Natuur en Milieu, één van de partijen achter de Milieu-indicator, stelde eind 2018 al dat ze af wil van discussies met supermarkten over schadelijke middelen. De teelt ontkomt echter niet aan blijvende discussies op een ander niveau, stelde programmaleider Jelmer Vierstra: “Onze droom is dat we niet meer naar retail hoeven om over middelen te praten, maar over rassen. Als er bijvoorbeeld 2 appelrassen liggen met hoge milieubelasting, moet je dan telers niet vragen andere rassen te telen?” Natuur en Milieu kon donderdag 9 januari niet reageren.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer