Doorgaan naar artikel

Overheid kijkt naar simpeler papierwerk bij energiebesparingsplicht

Ruim 2.000 tuinders verbruiken naar verwachting zo veel energie dat ze verplicht moeten onderzoeken hoe ze energie kunnen besparen. - Foto: Gerard Boonekamp premium

Ruim 2.000 tuinders verbruiken naar verwachting zo veel energie dat ze verplicht moeten onderzoeken hoe ze energie kunnen besparen. - Foto: Gerard Boonekamp

De overheid wil bedrijven die verplicht energie moeten besparen tegemoetkomen in administratieve lasten door mee te liften op bestaande energie-audits. Een keurmerk komt er niet voor in de plaats.

Glastuinbouwbedrijven vallen sinds 1 juli onder de energiebesparingsplicht. Ruim 2.000 tuinders verbruiken naar verwachting zo veel energie dat ze verplicht moeten onderzoeken hoe ze energie kunnen besparen. In totaal 4.633 glastuinbouwlocaties zullen daarvoor per jaar € 11,5 miljoen tot € 12,7 miljoen moeten investeren.

Meer administratieve lasten

Zo’n 2.600 bedrijven hoeven alleen periodiek te rapporteren over besparingsmaatregelen. Dat kost in totaal nog altijd € 500.000 tot € 1 miljoen per jaar aan aan administratieve lasten. 2.000 bedrijven moeten elke vier jaar onderzoek laten doen. Dat is een simpel onderzoek, verwacht minister van Klimaat en Energie Rob Jetten, wat de sector in totaal zo’n € 2,5 miljoen per jaar kost.

Keurmerk helpt niet

Voor glastuinbouwbedrijven is de rapportage- of onderzoeksplicht voor de energiebesparingsplicht nieuw. Het bedrijfsleven stuurde aan op een simpele rapportageplicht, blijkt uit een toelichting van minister Jetten op een advies van de Raad van State over de energiebesparingsplicht. Als een bedrijf namelijk een duurzaamheidskeurmerk heeft, zou de rapportageplicht kunnen vervallen. Het kabinet besloot daar niet toe, maar gaat wel onderzoeken welke keurmerken daar geschikt voor zijn.

In lijn met andere energie-audits

Ook wil het kabinet dat de energie-audit voor omgevingsvergunningen zoveel mogelijk in lijn loopt met de nieuwe energiebesparingsplicht (voor de glastuinbouw). Voor glastuinders verwacht het kabinet bovendien dat de administratieve lasten en investeringen meevallen. Er is veel aandacht voor energiebesparing, bijvoorbeeld via het CO2-sectorssteem. Dat maakt het voor deze sector makkelijker om aan de eisen te voldoen. Daardoor valt niet goed in te schatten wat de energiebesparingsplicht de glastuinbouw kan opleveren aan broeikasgasemissie.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin