Optimistisch sentiment verdwenen

20-10-2011 | |
Optimistisch sentiment verdwenen

Was dit verhaal maandag 19 oktober geschreven, dan was het gegaan over een voorbije week met stijgende beurskoersen en dito commodityprijzen. Olie vormde hierop geen uitzondering; de waarde van een vat Brent steeg tot maandag bijna 10% ten opzichte van de veertien dagen daarvoor.

Dit optimistische sentiment lijkt nu echter uit de markt verdwenen. Al tijden reageren koersen en prijzen nerveus op ieder macro-economisch nieuwtje dat naar buiten komt. Ook nu is dat weer het geval: De aankondiging dat de EU-top van 23 oktober tot een definitieve oplossing voor de eurocrisis zou leiden, gaf veel analisten nog (gezien de recente geschiedenis tegen beter weten in?) vertrouwen in economisch herstel en groei. Met stijgende (olie)prijzen tot gevolg. Maar de (waarschijnlijk meer realistische) opmerking Merkel op maandag, dat er een ‘grote stap’ richting een oplossing gezet zou gaan worden, in plaats van een definitieve oplossing, deed het sentiment razendsnel omslaan. Het gevolg: Brent en WTI doken direct een paar procentpunten naar beneden.

Ook het verlagen van de kredietwaardigheid van Spanje, Italië en 24 Franse banken door kredietbeoordelaar S&P deed het vertrouwen in de markt geen goed, hoewel de macro-economiische cijfers die de afgelopen week naar buiten kwamen overwegend positief waren. Veel zal nu afhangen van wat de EU-top dit weekeinde oplevert.

Toename aanvoer gas
In de vorige analyse werd gesproken over een toename van de aanvoer van gas naar Noord-West Europa. Inmiddels kunnen we bevestigen dat deze toename inderdaad verder vorm krijgt. De pijplijn van Libië naar Italië is inmiddels weer in gebruik genomen, en de Nordstream-leiding door de Baltische Zee zal begin november het eerste gas van Rusland naar Duitsland vervoeren.

Mede door deze ontwikkelingen zien we dat de gasprijzen de opwaartse trend van de olieprijs de afgelopen twee weken niet gevolgd hebben. Zoals al maanden het geval is beweegt de gasprijs zich vrij rustig en trekt hij zich vaak weinig aan van de olieprijsschommelingen. Zo ook in dit geval, de gasprijs was in de afgelopen twee weken vrij stabiel en daalde zelfs licht.

De oorzaak van het uitblijven van een stijging van de termijnprijzen ligt – naast het feit dat we geen aanvoerproblemen hebben – in het aanhoudende milde weer. Zo lang het niet kouder wordt en er geen storingen in de aanvoer zijn, hoeft er geen gas uit de storages onttrokken te worden. En zo lang er geen gas uit de bergingen gebruikt hoeft te worden, zal in ieder geval de cal12-prijs weinig stijging laten zien.

Termijnprijzen onder druk
De termijnprijzen voor elektra stonden onder druk door lage commodityprijzen. Zowel gas als kolen en CO2 lieten een daling zien. Vooral de CO2-prijs is met een koers van rond de €10,-/ton erg laag te noemen. Het sentiment onder handelaren is al enige tijd dat er structureel teveel CO2-certificaten in de markt zijn, waardoor de prijs daarvoor aanhoudend laag is. Twee zaken blijven opvallen: de cal13-prijs ligt nog steeds ruim onder de cal12-prijs, en de elektraprijzen vertonen al maanden een opvallend vlak trendpatroon.

Invloed wisselend herfstweer

De spotprijs voor elektra werd de afgelopen dagen vooral beïnvloed door typisch wisselend herfstweer. Het mooie weekendweer zorgde vooral in Duitsland voor een hogere productie van zonne-energie, wat ook de spotprijzen op de APX onder druk zette. Een minder zonnige maandag betekende een prijsstijging op de spotmarkt, terwijl we dinsdag een duidelijke omslag zagen richting echt herfstweer. De bijbehorende windproductie werd direct vertaald in een lagere spotprijs.

Bron: Powerhouse

Gfactueel


Beheer