Ook Tasty Tom bij gewascoöperatie tomaat

21-07-2015 | |
Ook Tasty Tom bij gewascoöperatie tomaat

Telersvereniging Tasty Tom heeft zich aangesloten bij de gewascoöperatie tomaat. Daarmee komt het areaal tomaten dat zich sinds de oprichting op 30 juni 2015 heeft aangesloten op ruim 600 hectare.

Telersvereniging Tasty Tom telt 62 hectare tomaten. Volgens voorzitter Ton Janssen is deelname aan de gewascoöperatie een logische en noodzakelijke keuze. “Het onderzoek binnen de tomatenteelt valt anders helemaal weg. Er zijn heel veel onderzoeken die voor alle tomatentelers gelden en daarom moet iedereen meedoen.” Met de deelname van Tasty Tom is nu ongeveer 30 procent van het Nederlandse tomatenareaal vertegenwoordigd in de gewascoöperatie tomaat.

Belangrijk onderzoek

Overmatige wortelgroei, Fusarium en Phytophthora zijn volgens initiator LTO Glaskracht Nederland voorbeelden van ernstige problemen waar alle tomatentelers tegenaan lopen. De gewascoöperatie Tomaat is opgericht om met elkaar oplossingen te zoeken voor dit soort problemen. Een inleg van 30 euro per hectare zorgt er volgens de initiatiefnemers al voor dat onderzoek naar ziekten en plagen die de teelt bedreigen kan doorgaan. Met het verdwijnen van het PT (en de verplichte heffing) is veel van het gewasonderzoek in de verdrukking gekomen. LTO Glaskracht Nederland probeert via de vorming van gewascoöperaties dit onderzoek te behouden.

Boonekamp
Gerard Boonekamp oud-redacteur


Beheer