Ontkoppeling gas- en olieprijs zichtbaar

17-11-2011 | |
Ontkoppeling gas- en olieprijs zichtbaar

De afgelopen twee weken hebben rustig bewegende oliekoersen laten zien. In USD genoteerd bewoog de koers voor Brent zelfs nauwelijks, in EUR zagen we een stijging van €76 naar €82 per vat.

Dit is een opvallend patroon, aangezien de beurzen de afgelopen veertien dagen juist wel volatiliteit lieten zien. Hier was de eurocrisis de dominerende factor en wijzigt het vertrouwen van de handelaren van dag tot dag. De beurzen deinen op die golven mee, en de toenemende onzekerheid duwde de koersen omlaag. Vooral de stijgende rentes op veel Europese staatsobligaties zijn hierbij een belangrijke invloed. Zo bereikte de rente op Italiaanse obligaties de voorbije week al de 7%, het niveau waarop bijvoorbeeld Ierland en Portugal door de EU geholpen moesten worden.

Opwaatse druk op olieprijs
De aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zorgen echter juist voor opwaartse druk. De onzekere situaties rond Israël, Syrië en Iran stuwen de olieprijzen omhoog. Bovendien nemen de voorraden in de VS al enige dagen steeds af, wat duidt op een gezondere vraagsituatie. Ook blijft China veel olie importeren, voorlopig in ieder geval meer dan vorig jaar.
De komende weken zal vooral het vertrouwen in de nieuw gevormde Italiaanse en Griekse regeringen een belangrijke factor in de bewegingen van beurzen en olieprijzen zijn.

Ontkoppeling olie- en gasprijs
De gasprijzen laten een dalende trend zien. Dit is allereerst een duidelijke indicatie van de ontkoppeling van gas- en olieprijzen, aangezien die laatste juist – met name de laatste week – een lichte stijging vertonen.

Dalende trend gasprijs
Een eerder deze week verschenen rapport van energie consultants PIRA geeft een scala aan redenen voor deze dalende trend – en geeft daarbij direct aan dat zij verwachten dat deze trend nog wel even bearish (dalend) zal blijven. Een greep uit de genoemde redenen:
Nog altijd zitten de Europese (LNG-) storages erg vol voor deze tijd van het jaar. Dit duidt op een zwakke vraagkant van de markt. Ook in Azië valt de vraag – daar met name naar LNG – tegen. Er is daarentegen juist een toenemend aanbod. De Nordstream leiding werd op 8 november geopend, en zorgt voor extra aanvoer van Russisch gas naar West-Europa. Ook de import van Libisch gas komt weer steeds meer op gang. Ook bij de gasprijs zien we verder natuurlijk de angst voor een mondiale, of in ieder geval Europese, hernieuwde recessie; de zogenaamde double dip.
Op korte termijn wordt bovendien warm weer verwacht, wat ook de prijzen voor de korte termijn onder druk zou kunnen zetten.

Omslag termijnprijzen electriciteit
De termijnprijzen voor elektriciteit vertoonden begin vorige week een licht stijgende trend, welke deze week is omgeslagen. Vooral de prijs voor het eerste kwartaal van 2012 vertoonde een daling. De sombere economische berichten, aangevuld met aantrekkende temperaturen zorgen voor prijsdruk op de korte termijn. Aan het fundament ligt ook een dalende Europese vraag naar kolen.
De Franse netbeheerder liet afgelopen week weten dat de Fransen de komende winter mogelijk extra import nodig hebben van buurlanden, wat prijsopdrijvend kan werken op de Nederlandse prijzen, voornamelijk op de piekprijzen. Voorlopig zien we hier echter nog niet veel van terug in de termijnprijzen.

Op de spotmarkt zien we dat de dat de Duitse en Nederlandse markten praktisch op elkaar liggen, waarbij de Duitse spotmarkt af en toe een lichte premie op de Nederlandse prijzen laat zien.

Bron: Powerhouse

Gfactueel


Beheer