Onderzoek natuurinclusieve landbouw onder boeren

20-11-2018 | Laatste update op 19-09 | |
Foto: Mark Pasveer
Foto: Mark Pasveer

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) doet onderzoek onder boeren naar natuurinclusieve landbouw.

Opdrachtgever is het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het ministerie wil weten wat de financieringsbehoefte is van agrarische bedrijven die aan de slag zijn of willen met natuurinclusieve landbouw. Vraag is daarbij welke kansen en belemmeringen zij zien voor deze vorm van landbouw op hun bedrijf.

Lees ook: Natuurinclusief, het nieuwe toverwoord

LTO-leden

In eerste instantie was het onderzoek alleen gericht op LTO-leden. GroenLinks-Kamerlid Laura Bromet stelde hierover Kamervragen. Volgens haar is het niet representatief om enkel boeren die lid zijn van LTO mee te laten doen aan het onderzoek. Hierna bepaalde het PBL het onderzoek voor iedereen toegankelijk te maken. Volgens projectleider Jetske Bouma is veel bekend over de koplopers, maar is weinig bekend over hoe het gros van de boeren denkt over natuurinclusieve landbouw.

Online vragenlijst

Het PBL voert het onderzoek uit door middel van online vragenlijsten. De vragenlijst kan tot eind december ingevuld worden. Het rapport met de resultaten wordt in maart volgend jaar verwacht.

Kloosterman
Carolien Kloosterman redacteur ondernemen


Beheer