Doorgaan naar artikel

Olieprijs bevat nog ‘Midden-Oosten premie’

Afbeelding

De prijs voor een vat ruwe olie (Brent) is in februari doorgestegen tot bijna 104 $/vat, waarna het een paar dollar heeft ingeleverd.

Ondanks dat de onrusten in Egypte voorbij lijken, bevat de Brent notering nog steeds een sterke  “Midden-Oosten”-premie. Opvallend is dat de prijs voor een vat Amerikaanse olie (WTI) juist een daling noteerde in week 6, waarmee het verschil t.o.v. de Brent sterk is toegenomen. Lokale verstoringen in de Noordzee aan de ene kant en een verdere stijging van de Amerikaanse voorraden aan de andere kant liggen mede ten grondslag aan dit grote verschil.

De prijs voor steenkool daalde licht in de afgelopen weken. De Europese vraag is laag en de Europese voorraden zijn toereikend. Aan de aanbodzijde lijken de meeste zorgen ook verdwenen. De blijvende vraag vanuit Azië houdt de steenkool prijs hoog.

Gas
De gasprijs heeft de laatste tijd weinig beweging laten zien en handhaaft zich voor 2012 rond de 23,5 €/MWh. Zelfs het uitvallen van één van de grootste gasvelden in Noorwegen (Ormen Lange) had geen grote prijsschommelingen tot gevolg.
De temperaturen zullen deze week dalen richting het langjarig gemiddelde. Gezien het stabiele aanbod verwachten we geen sterke prijsverandering.

Elektriciteit
Op de markt voor elektriciteit heerst een ontspannen sfeer, die zorgde voor weinig handel en weinig prijssprongen. Grote industrieën en andere grootverbruikers lijken geen te haast hebben om posities in te nemen. Het hoge niveau van de kolenprijzen laat zich nog steeds aflezen door een lage verhouding tussen de piek en baseprijs. De afgelopen 8 maanden heeft de base/piek verhouding dezelfde ontwikkeling laten zien als de spark spread op basis van piek prijzen (zie grafiek 3).

Ook de prijzen op de spotmarkt laten weinig beweging zien. Het uitvallen van 1,3 GW aan nucleaire capaciteit in Frankrijk en lager instroom van windenergie hadden weinig impact op de spotprijs. Aantrekkende wind en stijgende temperaturen blijven de belangrijkste factoren voor de bepaling van de spotprijs.

Bron: Powerhouse

Beheer
WP Admin