Doorgaan naar artikel

NVWA: achterstand aanpak plantenziekte dreigt

Meer uitbraken van plagen en ziektes verwacht. - Foto: Peter Visser.

Meer uitbraken van plagen en ziektes verwacht. - Foto: Peter Visser.

Een toename van nieuwe plantenziekten, maar ook nieuwe regels uit de EU om deze aan te pakken, kunnen teveel worden voor de NVWA.

Dat stelt de NVWA in het Jaarplan 2023. De EU verplicht lidstaten om meer plantenziekten aan te pakken binnen de landsgrenzen. In combinatie met een toename van het aantal uitbraken, kan dat zorgen voor een achterstand in de afhandeling van die uitbraken. Dat is weer een risico voor de tuinbouw, schrijft de NVWA.

Voor de NVWA blijft plantgezondheid even belangrijk als voorgaande jaren, waarbij 11% van de uren aan dit onderwerp worden besteed. Het kabinet beloofde in het coalitieakkoord extra middelen voor de NVWA. Dit geldt ook voor plantgezondheid. Deze worden voornamelijk gebruikt voor het ‘slagvaardig optreden bij uitbraken’ en het verbeteren van het toezicht door middel van kennisontwikkeling op quarantaine-organismen. Dat zijn plaagorganismen die lidstaten van de EU moeten bestrijden. De NVWA beschermt de handelspositie van Nederlandse exporteurs van plantmateriaal of eindproducten door kwaliteitsgaranties te waarborgen met haar toezicht. Dat is overigens veelal uitbesteed aan partijen als KCB en Naktuinbouw.

Meer draagvlak in EU

De NVWA probeert ook binnen de EU een sterkere rol te spelen om het beleid mede vorm te geven. Dat is de laatste jaren in toenemende mate gelukt, stelt de dienst. “Er is een substantiële bijdrage geleverd aan het vergroten van het draagvlak voor de positie van Nederland binnen de EU.” Toch lukte het Nederland in het voorjaar nog niet een meerderheid van landen achter zich te krijgen om de strenge maatregelen rondom ToBRFV af te zwakken.

De NVWA kan niet alle bedrijven in Nederland controleren. De risicogerichte steekproeven werden ingezet op circa 3% van de handelsbedrijven en 2% van de teeltbedrijven.

Beheer
WP Admin