Nog niet alles bekend over cumulatie-effect middelen

18-10-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Foto: Ton van der Scheer
Foto: Ton van der Scheer

Cumulatie-effecten van resten van bestrijdingsmiddelen staan hoog op de agenda, aldus Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Toegestane resten van middelen op product leiden niet tot risico’s voor zenuwstelsel en schildklier. Dat onderzoek moet wel uitgebreid, schrijft minister Schouten in antwoorden op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. Schouten ‘hecht er zeer aan’ dat dit onderzoek wordt voortgezet om dit effect ook voor andere werkingsmechanismen te onderzoeken. Zo wordt dit najaar een rapport openbaar van de Assesment Group on Glyphosate waarin risico’s van glyfosaat wordt gewogen, zoals neurologische effecten, zoals Parkinson.

Screenen op Parkinson

Het toelatingsbureau Ctgb heeft een brief heeft gestuurd aan de Europese voedselveiligheidsinstantie Efsa met het verzoek om goedgekeurde werkzame stoffen te screenen op een mogelijk verband met Parkinson. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voert bovendien een verkenning uit naar de mogelijkheden om de risicobeoordeling bij de goedkeuring van werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren met betrekking tot neurotoxiciteit.

Systematiek ontwikkelen

Daarnaast werkt de Europese Commissie aan een systematiek om bij de goedkeuring van werkzame stoffen en bij het vaststellen van MRL’s rekening te houden met cumulatieve effecten op de gezondheid van de mens.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer