Niet teler maar bank vraagt voortaan borgstelling van de Staat aan

06-07-2016 | Laatste update op 29-08 | |
Niet boer maar bank vraagt voortaan borgstelling van de Staat aan - Foto: ANP
Niet boer maar bank vraagt voortaan borgstelling van de Staat aan - Foto: ANP

Niet agrariërs, maar banken kunnen vanaf 2017 een aanvraag indienen voor borgstelling van de staat voor bancaire leningen.

Dat blijkt uit de nieuwe subsidieregeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten, die per 1 januari 2017 wordt opengesteld. De werkwijze voor de borgstelling wordt daarmee voor de landbouw gelijk getrokken aan de werkwijze die bij het MKB gebruikt wordt.

De borgstellingsregeling moet de financiering aan landbouwbedrijven en het Midden- en Kleinbedrijf makkelijker maken. De regeling ondersteunt investeringskredieten van banken aan ondernemers als op basis van hun bedrijfs- of ondernemingsplan economische continuïteit verwacht wordt, maar wanneer de bank vindt dat er onvoldoende zekerheden bij het bedrijf zijn voor een normale kredietverlening. Door de garantstelling van de Staat worden deze leningen wel mogelijk.

Doordat de bank de aanvraag doet, moet de procedure sneller worden.

Nieuwe regeling per 1 januari 2017

De bestaande Garantstelling Landbouw is tot 31 december 2016 opengesteld. De nieuwe borgstellingsregeling gaat per 1 januari 2017 in. Eventueel niet benut budget van de huidige regeling wordt toegevoegd aan de €82,5 miljoen die voor de nieuwe regeling beschikbaar is. De maximale borgstelling is 70% van het kredietbedrag dat de bank verstrekt. Dit percentage is verlaagd om de regeling meer kostendekkend te maken. Per ondernemer kan maximaal €1,2 miljoen borgstellingskrediet worden verleend. Dit was eerder €600.000. Bij investering in een duurzame stal van een hoger niveau dan de Plusstal of in een Groen LabelKas is het maximumbedrag € 2,5 miljoen.

De maximale termijn van de borgstelling is 6 jaar en 12 jaar bij de financiering van nieuwe investeringen die voor meer dan 50% de bouw, verwerving, leasing of verbetering van onroerende zaken betreffen.

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer