Niet alleen olie beïnvloedt gasprijs

23-06-2011 | |
Niet alleen olie beïnvloedt gasprijs

Op haar vergadering over het opvoeren van de gezamenlijke productie, besloot de OPEC om de productie voorlopig niet te verhogen, wat een prijsopdrijvende invloed had. Overigens was die invloed beperkt, aangezien dit soort besluiten door de OPEC niet altijd even strikt en langdurig nageleefd worden.

Deze prijsstijging bleek van korte duur, gedurende de hele vorige week stond de olie in de min. Een daling van ruim 6% was de grootste val sinds we begin mei een daling zo’n 10% zagen. De oorzaak hiervoor lag in de aanhoudende zorgen over de situatie in Griekenland. Bovendien zorgden tegenvallende macro-economische cijfers voor angst dat de vraag naar olie af zal nemen. Ook een stijgende dollarkoers droeg zijn steentje bij, beleggers ruilden hun olie om voor dollars.
Zojuist heeft het Griekse parlement met een nipte meerderheid zijn vertrouwen uitgesproken in premier Papandreou. Dit zorgt voor een stabilisering van de olieprijs, langs twee wegen. Het indirecte effect is dat de verwachting dat de nieuwe EU-steun voor Griekenland er zal komen, de macro-economische verwachtingen verbetert en zo de olieprijs meetrekt naar boven. Daarnaast is er een indirect effect: het gegroeide vertrouwen in de Europese economie zorgt voor een stijging van de euro, dat de vraag naar in dollars geprijsde olie doet stijgen.
Overigens zijn er nog genoeg onzekerheden. De kredietwaardigheid van Spanje is nog allerminst zeker, ook dat land zou aanspraak kunnen gaan maken op meer EU-steun. Daarnaast is er de vraag of het schuldenplafond voor de overheid in de VS verhoogd zal worden. Volgens analisten is dit noodzakelijk om het herstel van de Amerikaanse economie op gang te houden.

Afname gas-aanbod door onderhoud Noorse gasvelden
De gasprijzen volgden de beweging van de olieprijs, de voorbije twee weken. In eerste instantie zagen we een stijging, inmiddels zijn we aangeland op een niveau onder dat van veertien dagen geleden. Er waren echter meer zaken van invloed op de gasprijs dan enkel de olieprijs.
In eerste instantie steeg de gasprijs nog door dalende productie; onderhoud aan Noorse gasvelden zorgde ervoor dat het aanbod afnam. Daarnaast is de markt nog steeds in contango (prijzen verder in de toekomst zijn hoger dan de kortetermijnprijzen), waardoor ook nog veel gas de voorraden ingaat. Dit houdt de vraag, en daarmee de prijs, hoog. Inmiddels is de verbinding tussen Noorwegen en de UK weer hersteld, waardoor de prijs weer wat daalde.
Daarna heeft ook de dalende prijs van CO2 de gasprijs naar beneden getrokken. Een conceptvoorstel van de EU stelt dat bedrijven in de toekomst efficiënter zullen moeten gaan produceren. Dit betekent dat bedrijven minder CO2 – certificaten nodig zullen hebben, waardoor die in prijs daalden.

Kerncentrales wellicht in warme maanden afgeschakeld
Aangezien niet alleen de prijzen voor olie, maar ook die van gas, kolen en CO2 de afgelopen veertien dagen hetzelfde patroon lieten zien, is het niet verrassend dat de termijnprijzen voor elektriciteit deze zelfde beweging volgden: een lichte stijging gevolgd door een prijsval.
Er beginnen inmiddels meer gevolgen van Duitse Atomausstieg zichtbaar te worden. Was Nederland vroeger importeur van Duitse stroom, inmiddels zijn we door de sluiting van acht Duitse kerncentrales exporteur aan het Duitse net geworden. Onze import komt nu uit Frankrijk, van de Franse water- en atoomkrachtcentrales. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse prijzen onder het niveau van de Duitse zijn komen te liggen.
Deze import uit Frankrijk zorgt wel voor enige zorgen voor de rest van het jaar. Er is in de Alpen wel meer regen gevallen de afgelopen weken, maar het peil in de Franse rivieren is nog altijd fors lager dan normaal. Dit heeft twee gevolgen: allereerst zorgt het direct voor lagere opbrengst vanuit de waterkrachtcentrales. Daarnaast wordt het mindere rivierwater sneller warm, wat zou kunnen betekenen dat kerncentrales in de warme maanden afgeschakeld zullen moeten worden.

Sluiting Duitse kerncentrales kan leiden tot meer schommelingen
De eerder uitgesproken verwachting dat het sluiten van de Duitse kerncentrales een beperkt effect zou hebben op de spot- en onbalansprijzen lijkt voorlopig bewaarheid. De voorbije weken laten een vrij stabiele prijsontwikkeling zien, zonder al te extreme uitschieters.
Eén van de gevolgen van de sluiting van de Duitse kerncentrales zou wel kunnen zijn dat we meer schommelingen gaan zien in de elektriciteitsprijzen. Duitsland is voor haar elektriciteitsproductie nu meer afhankelijk geworden van de wind- en zonne-energie, wat tot een hogere volatiliteit van de prijzen zou kunnen leiden.

Bron: Powerhouse

Gfactueel


Beheer